Llegeix aquest article a:

El Consorcio del Jamón Serrano Español rep la Certificació SGS

Amb aquesta garantia, el pernil ConsorcioSerrano accentua i incrementa el valor de la seva contramarca de qualitat mitjançant el reconeixement extern de la marca SGS.

Dimecres 14 desembre 2016 (fa 2 anys 5 mesos 8 dies)

Consorcio Serrano 1El Consorcio del Jamón Serrano Español, associació que agrupa 30 de les companyies més importants del sector carni espanyol, acaba de rebre la Certificació SGS de la seva norma de qualitat per al pernil serrà avalat amb el seu segell de qualitat i sota la denominació "ConsorcioSerrano".

Garantir al consumidor un pernil, no només de qualitat sinó també regular en el temps, amb un origen 100% espanyol i promocionar aquests valors representats mitjançant la seva contramarca, són les línies sobre les quals s'assenta el treball de l'entitat.

L'estratègia en Qualitat es basa en les seves Normatives de Producte, d'inspecció/Selecció i d'Auditories de plantes productores, on es recullen entre altres aspectes, els Processos de Control i Selecció del seu pernil ConsorcioSerrano. Tot aquest reglament constitueix la norma de qualitat privada de l'entitat, que ha estat certificada per SGS.

"L'obtenció d'aquesta certificació suposa un valor afegit addicional per al nostre pernil ConsorcioSerrano, que a partir d'ara compta no només amb la distinció d'un segell de qualitat exclusiu, sinó també amb l'aval i reconeixement extern i independent que atorga la marca SGS a cadascuna de les nostres peces seleccionades i comercialitzades a l'exterior. El procés de control queda per tant reforçat amb aquesta certificació" explica Pedro Rodríguez-Marín, coordinador general de l'entitat.

Aquesta doble garantia confirma que el control, la selecció de les peces i el marcatge final del pernil ConsorcioSerrano es realitza sota requisits, procediments i exigències conformes a la regulació que marca tot el paquet normatiu, quedant tot això demostrat amb l'obtenció de la certificació de aquests processos per una entitat externa.

Des de la seva fundació l'any 1990, el Consorcio del Jamón Serrano Español aplica la seva Normativa de Qualitat privada a aquella part de la producció que els seus associats comercialitzen a l'exterior sota el seu ensenya de qualitat ConsorcioSerrano. Gràcies a aquest reglament, l'entitat garanteix al consumidor un pernil obtingut amb matèria primera d'origen espanyol, amb un període de maduració mitjà de 12 mesos i una selecció final realitzada peça a peça, l'objectiu principal és oferir la màxima qualitat i regularitat del producte en el temps, així com la seva posada en el mercat en el moment òptim del seu consum. D'aquesta manera, el Consorcio del Jamón Serrano Español treballa diàriament per oferir un producte de qualitat, per tal que la compra del pernil amb la contramarca "ConsorcioSerrano", sigui cada vegada un gest més habitual en els mercats exteriors.

13 de desembre de 2016 - Consorcio Serrano

Notícies d'empresa

Catalana de Embutidos SA s'adhereix a Innovacc02-des-2016 fa 2 anys 5 mesos 20 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags