El plec de condicions de la IGP llonganissa de Vic s’adapta a la demanda dels consumidors

El Diari Oficial de la Unió Europea publica la modificació del Reglament de la IGP Llonganissa de Vic, que recull, entre altres canvis, nous formats del producte.

Dijous 1 març 2018 (fa 9 mesos 16 dies)

Llonganissa de VicEl Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) va publicar ahir el Reglament d’Execució (UE) 2018/287 de la Comissió, de 15 de febrer de 2018, pel qual s’aprova una modificació del plec de condicions de la IGP Llonganissa de Vic, inscrita en el Registre de Denominacions d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides.

De les modificacions, sol·licitades pel Consell Regulador d’aquesta IGP, destaca la incorporació de peces petites, de pes inferior a 300 gr, i la presentació de la llonganissa llescada envasada, amb l’objectiu de satisfer les noves demandes dels consumidors i donar resposta així a l’evolució del mercat. Aquests nous formats comporten que s’hagi d’adaptar el temps de curació per a les peces petites, que passa a ser d’un mínim de 30 dies. Aquests canvis no incidiran sobre la qualitat final del producte.

A més, un altre canvi destacat afecta a la descripció del producte, incloent ara el tocino i els sucres. També s’ha ampliat el tipus de tripes naturals que es fan servir, incloent l’ús de tripes cosides i reconstituïdes.

A més, es modifiquen alguns aspectes de diferents apartats com la descripció del producte, el mètode d'obtenció, el vincle, l’etiquetatge, a la vegada que es reforça l’estructura de control del producte.

Aquesta modificació del Plec de Condicions serà d’aplicació als vint dies de la seva publicació al DOUE.

28 de febrer de 2018 - Llonganissa de Vic

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags