Llegeix aquest article a:

El sector del pernil insisteix en la necessitat d'impulsar el comerç exterior

El sector del pernil d'ANICE considera que ha d'haver un impuls en el nombre d'indústries autoritzades per exportar als diferents països d'interès per al sector, que permetin aconseguir la massa que requereix l'esforç de promoció i posicionament en aquests mercats.

Dijous 17 novembre 2016 (fa 2 anys 6 mesos 5 dies)
ANICEEmpresaANICEEspanya

anice.jpg

El Grup de Treball d'Empreses del Pernil de l'Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), que agrupa empreses elaboradores de tot Espanya, s'ha reunit per analitzar la situació del sector i avançar en la resolució dels principals reptes i prioritats que ha d'afrontar aquest col·lectiu industrial.

El Grup va estudiar l'evolució del mercat, que presenta una situació d'estabilitat, tot i que els reunits van insistir en la necessitat d'estimular el comerç exterior d'aquests productes de valor afegit. En aquest sentit, el sector del pernil considera que ha d'haver un impuls en el nombre d'indústries autoritzades a exportar als diferents països d'interès per al sector, que reforcin el necessari esforç de promoció i posicionament en mercats importants però complexos com el de la Xina. En aquest sentit ANICE es va a dirigir a l'Administració espanyola per traslladar-li aquestes qüestions estratègiques que impulsin la internacionalització del sector pernil.

En relació amb els temes de promoció, els representants del sector del pernil d'ANICE van analitzar propostes com la de comptar amb una fira professional específica del sector carni a Espanya, que reforci la visibilitat i el protagonisme de les indústries, centrada en la comercialització, les oportunitats de negoci i les trobades empresarials.

Igualment, el Grup va donar suport a l'organització d'un nou Congrés Mundial del Pernil, que tindria lloc a Toledo, el maig del 2017, amb l'objectiu de rellançar aquesta iniciativa, reforçant els aspectes que interessen més a les empreses, especialment la internacionalització i la comercialització, nous mercats i nous canals de venda. Els reunits van sol·licitar que el Congrés compti amb el suport decidit del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) i de les organitzacions interprofessionals.

El Grup va analitzar també una altra sèrie de reptes i prioritats sectorials, algunes de caràcter tècnic enfocades a la millora de la seguretat en els processos d'elaboració i la qualitat del producte. En aquest punt es va comptar amb la presència de Miquel Ángel Asensio, Director del Departament de Seguretat Alimentària de la Facultat de Veterinària de la Universitat d'Extremadura.

ANICE-Sector-jamon.jpg
Juan Carlos Tejero, President del Grup del Pernil d'ANICE; Esperanza Orellana, Subdirectora General de Promoció
Alimentària del MAPAMA, i Javier Maté, Sotsdirector General de Qualitat Diferenciada i Agricultura Ecològica del MAPAMA.

 

Igualment, es va comptar amb la presència d'Esperanza Orellana, subdirectora general de Promoció Alimentària, que va exposar els resultats de la primera convocatòria dels Premis "Alimentos de España" per al Pernil, el termini de presentació del qual va acabar el passat 7 de novembre. Va informar que s'han presentat 43 sol·licituds, 18 per a la categoria de Pernil Serrà i altres denominacions de qualitat i 25 per a la categoria de Pernil de Gla Ibèric, amb una àmplia distribució geogràfica.

La subdirectora va explicar el procés d'enviament de les mostres i la posterior valoració organolèptica de les mateixes per part de panells de tastadors, per comptar amb una resolució al mes de desembre i l'acte de lliurament dels premis. El Grup del Pernil va expressar la seva satisfacció perquè es faci realitat la presència d'un producte tan emblemàtic de la nostra producció en els Premis "Alimentos de España".

Finalment, Javier Maté, sotsdirector general de Qualitat Diferenciada i Agricultura Ecològica, va intervenir per explicar al Grup del Pernil l'estat de la tramitació de sol·licitud d'una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) per al pernil serrà, que es va enviar a la Comissió Europea tenint justificant de rebut d'aquesta el 26 de setembre, data a partir de la qual s'ha iniciat el termini de tramitació a la Unió Europea.

Ha assenyalat que si no hi ha oposició en el procés de tramitació de la sol·licitud, la resolució es podria publicar en un termini de dos anys, i si hi ha oposicions el tràmit s'allargaria sis mesos, en el millor dels casos, ja que si aquestes oposicions són tingudes en compte la sol·licitud podria decaure o entrar en un procés de caràcter jurídic.

Dimecres, 16 de novembre de 2016/ ANICE.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags