Llegeix aquest article a:

EROSKI incorpora la certificació en Benestar Animal en la seva carn de porc EROSKI NATUR

Eroski Natur
Eroski Natur

Tots els porcs provenen de granges certificades en Benestar Animal per
AENOR amb estrictes estàndards en principis d’Animal Welfare com
l’alimentació, l’allotjament, la salut i el comportament natural.

Dimarts 2 octubre 2018 (fa 7 mesos 23 dies)

EROSKI  EROSKI avança en la seva aposta per una alimentació més sostenible i incorpora una nova certificació en Benestar Animal a la seva carn de porc Duroc que comercialitza en tota la seva xarxa comercial sota la marca pròpia EROSKI Natur. Tots els porcs provenen de granges certificades en Benestar Animal per AENOR amb estrictes estàndards en principis d’Animal Welfare com l’alimentació, l’allotjament, la salut i el comportament natural.

La cooperativa vetlla perquè tots els processos, des de l’origen de la producció fins a les operacions en botiga, siguin tan responsables com es pugui. El foment d’una alimentació més saludable i sostenible es l’objectiu dels Compromisos en Salut i Sostenibilitat que la cooperativa ha renovat recentment.

“Estem molt compromesos amb un consum responsable. En aquest sentit, el benestar animal és un eix de treball rellevant en els plecs de condicions que requerim als nostres proveïdors per als productes d’origen animal, de manera senyalada per a aquells de les nostres marques pròpies. A EROSKI ens esforcem per oferir al consumidor alternatives que li permetin practicar una alimentació equilibrada i responsable, i això inclou aquesta nova certificació de la carn de porc Duroc que comercialitzem sota la nostra marca pròpia”, ha explicat el director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa.

Més de 500 referències EROSKI Natur EROSKI treballa per seleccionar les millors varietats que garanteixin un sabor diferencial i que siguin produïdes de forma sostenible sota la seva marca EROSKI Natur i aposta per productes frescos seleccionats pel sabor, amb l’origen, la varietat-raça o les EROSKI característiques organolèptiques com a garants seus i la seva garantia de contribució a la sostenibilitat de la producció, d’un procés respectuós i responsable de l’entorn.

La cooperativa ha augmentat l’oferta de la seva marca pròpia de frescos fins a superar les 500 referències EROSKI Natur, especialment en fruita i hortalisses, carn i peix, i hi ha incorporat noves categories de producte, com els recents ous frescos de corral de gallines criades en llibertat.

El 2017 ha efectuat vora 20.000 controls en la seva marca pròpia per garantir la qualitat i la seguretat alimentària entre auditories, proveïdors, anàlisis de productes i comprovacions de fitxes tècniques.

25 de setembre de 2018 - Eroski

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags