Llegeix aquest article a:

La Familia Loriente torna a tenir el 100% del capital social d'Incarlopsa

Incarlopsa ha procedit a adquirir el 20% del seu capital social, mitjaçant la compravenda d'accions, en mans d'Inversiones Corporativas, S.A.

Dijous 10 desembre 2015 (fa 3 anys 5 mesos 12 dies)

IncarlopsaEl passat dia 3 de desembre de 2015 la societat Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A. –INCARLOPSA-, ha procedit a adquirir, mitjançant una operació d'autocartera, i després de l'autorització de la Junta General Extraordinària d'Accionistes, el vint per cent del seu capital social, mitjançant la compravenda de les accions de la qual era titular l'accionista, Inversiones Corporativas, S.A.

Com a conseqüència d'aquesta operació el 100% del capital social d'Incarlopsa torna a estar en mans de la Familia Loriente, ostentand cadascuna de les quatre branques familiars un 20% d'aquest capital social, quedant el 20% restant en autocartera de la pròpia societat.

Dimecres, 9 de desembre de 2015/ Incarlopsa.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags