Llegeix aquest article a:

Nou enfocament integral per modernitzar la inspecció de carn

L'objectiu és potenciar un enfocament integral en la inspecció de la carn, amb proves serològiques, per millorar la cadena de valor porcina.

Dimecres 23 agost 2017 (fa 1 anys 9 mesos 27 dies)

ThermofisherEn un esforç per modernitzar el procés d'inspecció de la carn per primera vegada des de mitjans de la dècada dels 80, Thermo Fisher Scientific presentarà un nou i més eficient enfocament per ajudar a protegir els consumidors de perills potencials per a la salut durant la XII Conferència Safe Pork a Foz do Iguassu, del 21 al 24 d'agost.

A més de salvaguardar als consumidors de patògens transmesos pels aliments, les inspeccions de la carn també ajuden a controlar malalties en les explotacions proporcionant informació al productor. El mètode actual d'inspecció implica la palpació i les incisions d'òrgans i ganglis limfàtics, i cada canal està subjecta al mateix procediment d'inspecció independentment de l'origen de l'animal.

En un entorn de mercat cada vegada més competitiu, amb la pressió sobre els marges, el comerç globalitzat i els actius mitjans de comunicació, cal un enfocament modern i integrat per a la inspecció de la carn.

Les mostres de sang recollides a l'escorxador són analitzades per detectar anticossos contra patògens zoonòtics. Els resultats es retornen al productor i, si cal, es poden prendre mesures correctores en els punts d'intervenció. L'èxit es controla llavors en cada lot lliurat a l'escorxador. Aquest enfocament integral dóna suport a la millora contínua de la cadena de valor.
Les mostres de sang recollides a l'escorxador són analitzades per detectar anticossos contra patògens zoonòtics. Els resultats es retornen al productor i, si cal, es poden prendre mesures correctores en els punts d'intervenció. L'èxit es controla llavors en cada lot lliurat a l'escorxador. Aquest enfocament integral dóna suport a la millora contínua de la cadena de valor.

En la conferència, Patrik Buholzer, gerent sènior de productes per al diagnòstic en porcí de Thermo Fisher Scientific, presentarà un concepte d'inspecció de carn que destaca les dades addicionals que els productors necessiten per protegir millor la seva cadena de valor. En aquest enfocament modernitzat, s'analitzen les mostres de sang preses a l'escorxador d'un nombre representatiu d'animals per detectar anticossos contra patògens zoonòtics. Els resultats són retornats al productor i, si cal, es poden implementar mesures correctores a la granja.

Anàlisi serològica
Anàlisi serològica

L'èxit de les mesures correctores en el lloc de producció es controla en cada lot d'animals lliurats a l'escorxador. Aquest enfocament integral dóna suport a la vigilància contínua i la millora de la cadena de valor.

"La millora contínua de la cadena de valor porcina ajuda a reduir els costos de producció", va dir Martin Guillet, director global i gerent d'Agribusiness a Thermo Fisher Scientific. "També ajuda a protegir el bestiar i als consumidors d'una manera eficient, efectiva i holística que demostra la missió de la nostra companyia de permetre que els nostres clients facin al món més sa, segur i net".

Thermo Fisher ofereix un panell complet de solucions diagnòstiques per als patògens zoonòtics més importants en porcs: Trichinella, Toxoplasma, Salmonella, virus de l'Hepatitis E i Mycobacterium avium.

Dilluns, 21 d'agosto de 2017/ Thermo Fisher Scientific.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags