Llegeix aquest article a:

Control de salmonella en porcs i carn de porc a Dinamarca - lliçons apreses

L'èxit del programa danès de salmonel·la en porcs i carn de porc es deu més a les millores en la higiene dels escorxadors, que al control a la granja. Actualment es centra en el resultat final, mesurat com a prevalença en les canals.

Dilluns 9 octubre 2017 (fa 1 anys 8 mesos 7 dies)

Vint-i-quatre anys després de l'inici del programa danès de salmonel·la, el nombre de casos humans causats per carn de porc produïda a Dinamarca s'ha reduït en més del 95% (Informe anual 2015 del Centre danès de Zoonosi).

Figura 1. Incidència anual de salmonel·losi humana en carn de porc danesa (Informe anual 2015 del Centre danès de Zoonosis)
Figura 1. Incidència anual de salmonel·losi humana en carn de porc danesa (Informe anual 2015 del Centre danès de Zoonosis)

Han canviat moltes coses, s'han incorporat nous coneixements i s'han optimitzat els programes de vigilància.

Avui dia està clar que, tot i que hi ha una associació entre el nivell de salmonel·la a la granja d'origen i la prevalença en la canal (com s'ha demostrat en diversos estudis), també està clar que l'associació no és proporcional. Fins i tot un augment relativament gran de la prevalença en el sistema d'origen es pot mitigar mitjançant una millora de la higiene als escorxadors.

Diversos estudis realitzats entre 1998 i 2016 van mostrar que, entre 1998 i 2010, hi va haver un augment dels porcs d'escorxador que eren bacteriològicament positius, tot i que les diferències metodològiques entre els estudis van fer difícil fer comparacions directes. Des del 2010 s'ha estabilitzat la prevalença en la producció primària.

Des del 1993, any en què es va iniciar el programa, fins l'any 2000, la vigilància de salmonel·la en els escorxadors s'ha basat en les mostres microbiològiques de molts talls diferents. El mostreig no estava prou estandarditzat per avaluar si la salmonel·la augmentava o disminuïa en la carn de porc.

A partir del 2001, es va canviar la vigilància microbiològica cap a un procediment estandarditzat, en el qual es prenien hisops de 3 àrees específiques de la canal, cobrint una àrea de 300 cm2.

Entre 2001 i 2010 la prevalença de les canals va caure d'un 1,7 a un 1-1,2%. Al 2011 la vigilància de les canals es va canviar, passant d'estar basat en el hisopat d'un grup de mostres de 3 àrees de 100 cm2 a 4 àrees de 100 cm2. Això va augmentar la prevalença observada fins a l'1,7%, que està pròxima al que s'esperava si s'assumeix que en augmentar la superfície, la sensibilitat augmenta de manera similar. Des del 2011, la prevalença en les canals ha caigut fins a l'1-1,4%.

En el mateix període, la distribució de serotips s'ha desplaçat de Salmonella Typhimurium a S. Derby. Al 2001, el 18% dels hisopats positius eren Derby. En els últims 5 anys, Derby ha representat més del 35% de les canals positives. Typhimurium ha caigut del 0,9% al 0,3-0,5%. La figura 2 mostra la prevalença en canals, incloent una correcció de sensibilitat per a la modificació en el protocol de vigilància que es va produir al 2011 i que permet comparar dades d'abans i de després del canvi.

Figura 2. Percentatge de canals positives a salmonel·la per any.
Figura 2. Percentatge de canals positives a salmonel·la per any.

Producció primària

L'augment observat de porcs bacteriològica i serològicament positius a principis de segle va propiciar que es realitzessin diversos estudis epidemiològics per intentar entendre el perquè. Malgrat les severes penalitzacions imposades a les granges amb prevalences elevades de salmonel·la —descomptant fins al 8% del valor de la canal—, el nivell havia augmentat.

Els estudis epidemiològics mostren que, malgrat que la proporció de granges amb prevalences altes no ha augmentat dramàticament, hi ha més granges amb un nivell baix a moderat, el que indica que, amb els anys, s'està produint una disseminació de salmonel·la a més granges.

Les granges que produeixen truges de reposició i les granges de mares han demostrat ser molt importants per a la propagació de la salmonel·la a les granges d'engreix. Quan va començar el programa, es pensava que les granges productores de truges de reposició i les de mares representarien un risc major per a les d'engreix si tenien un nivell elevat de salmonel·la que si tenien un nivell baix. Però els estudis epidemiològics han demostrat que, les granges de multiplicació i les granges de mares positives a Salmonella typhimurium són un risc per a les d'engreix, independentment de si tenen una prevalença moderada o elevada.

En base a aquests resultats, els productors i l'administració van decidir modificar el sistema de declaració. Ara les granges de multiplicació i les de mares tenen un nou estatus de salmonel·la, que es pot consultar públicament en el registre oficial de zoonosi. La indústria porcina té un web on es pot veure la declaració sanitària de totes les granges daneses (www.spf-sus.dk), i aquesta informació inclou l'estatus de salmonel·la.

L'augment de la prevalença de salmonel·la en explotacions porcines s'ha observat en diversos països que han iniciat programes de vigilància semblants en granges d'engreix, basats en mostres de suc de carn o de sang. Probablement això reflecteix que cal implementar la vigilància als productors de truges de reposició i a les explotacions de reproductores, si es pretén que un programa de control en la producció primària sigui un èxit.

El futur

L'èxit del programa danès de salmonel·la en porcs i carn de porc és el resultat de millores en la higiene de l'escorxador, més que del control en la producció primària.

Actualment ens centrem en el resultat final, mesurat com a prevalença en la canal. L'objectiu de la indústria porcina i càrnia danesa per als propers anys és mantenir la prevalença de les canals per sota de l'1%. Per aconseguir uns bons resultats cal posar el focus en la higiene de l'escorxador, fent un seguiment dels resultats que no assoleixin els estàndards, amb la col·laboració i compromís de totes les parts implicades, autoritats, productors porcins i escorxadors.

L'opinió dels experts

Importància del virus de l'Hepatitis E en porcí06-nov-2017 fa 1 anys 7 mesos 10 dies
El dejuni previ al sacrifici en porcs12-set-2017 fa 1 anys 9 mesos 4 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags