Llegeix aquest article a:

El sector porcí, un sector en evolució però... amb poca influència?

La carn és un element important en la dieta del nostre país, però també ho és per al sector socioeconòmic que el produeix. No obstant això, sent un sector tan important, no s'aprecia aquesta influència en diferents estaments de regulació.

El sector porcí és un dels més importants per a Espanya, tant pel que fa a la producció d’animals com a la producció de carn. D'acord amb les dades publicades per Eurostat (Figura 1), Espanya és el segon país d'Europa en producció de carn de porc, amb una taxa de mercat lleument superior al 15% total. En primer lloc se situa Alemanya amb el 25% i en tercer lloc França amb una mica menys del 10%. Per tant, entre aquests tres països es reparteixen el 50% de la producció de carn de porc a Europa.

Principals països productors de carn de porc a Europa

Figura 1. Principals països productors de carn de porc a Europa. Font: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).
 

Si ens fixem en les dades de consum, a Espanya, cada persona gasta de mitjana uns 328 € en carn i productes carnis, per consumir prop dels 50 quilos per persona i any. El porc representa el 30% del consum total de carn (Figura 2). Això suposa que aproximadament 2 terceres parts de la producció de porc es destinen al mercat interior, exportant el terç restant.

Per tant, la carn és un element important en la dieta del nostre país, però també ho és per al sector socioeconòmic que el produeix. No obstant això, sent un sector tan important, no s'aprecia aquesta influència en diferents estaments de regulació, tant del mercat de la carn, com del preu, com de les condicions higiènico-sanitàries que ha de complir la carn.

Consum per càpita de carn a Espanya

Figura 2. Consum per càpita de carn a Espanya. Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
 

Sembla evident que tenim una sèrie de problemes relacionats amb la contaminació mediambiental a les zones de cria, especialment pel que fa als purins i la contaminació de les capes freàtiques. A això cal afegir-hi els costos de l'alimentació dels animals, bàsicament condicionats pels costos de la soja i els cereals, així com els derivats dels consums d'aigua, energia, etc. No obstant, poques vegades reconeixem altres problemes essencials, relacionats amb la qualitat de la carn i amb la seguretat de la mateixa per a potencials consumidors.

És en aquest sentit on el nostre país no està jugant un paper rellevant en l'escenari internacional, especialment a Europa. Actualment hi ha demandes importants per al sector, que no es poden solucionar des d'Espanya. La més evident és la necessitat de tecnologia. Tecnologia necessària per a temes relacionats amb el transport dels animals, per als escorxadors, sistemes de fred i equips i productes relacionats amb la neteja i desinfecció. Tot això, sense comentar res sobre la detecció, control i eradicació de microorganismes relacionats amb la transmissió de malalties d'origen alimentari, com Campylobacter, Salmonella, Listeria monocytogenes o Yersinia enterocolitica. La major part de la tecnologia necessària ve de fora. De fet, els equips i maquinària solen venir de l'exterior.

Això seria un problema menor, si Espanya com a país europeu, essencial en la producció de carn de porc, ho fos també en les decisions legislatives, en les propostes de redacció de normes i un referent en la gestió i control de la seguretat de producte acabat. No obstant, això no és així, normalment quedem a l'espera de les demandes i solucions que se'ns plantegen des de la Unió Europea.

En aquest sentit, disposem de grups de recerca reconeguts a escala internacional, que podrien col·laborar estretament amb els sectors productius, aconseguint una situació més equilibrada. De fet, si el sector de la carn a Espanya fos capaç d'invertir en centres d'investigació nacionals, es podrien aconseguir 2 elements essencials. El primer és que la innovació que es fa a Espanya vagi dirigida a les necessitats reals del sector i, en segon lloc, que el coneixement de la realitat i les solucions que es disposen, permetin planificar l'evolució i l'avanç de la producció i la imatge de qualitat del producte. Evidentment aquest canvi implica l'adaptació dels investigadors a treballar en els problemes del dia a dia i a obrir-se als sectors productius.

En aquest camp, les necessitats del sector, des del meu punt de vista, s'han de centrar en el coneixement precís de la prevalença de les malalties d'origen alimentari, detectar els punts crítics en el procés productiu que condicionen la seva presència, determinar les mesures de millora per eliminar o reduir la presència dels patògens, incorporar la vacunació com a opció de millora i traduir els resultats als àmbits legislatius europeus. A això caldria afegir-hi, paràmetres de qualitat de carn i d'envasat, per mantenir la màxima qualitat del producte acabat i incrementar, en la mesura possible, la vida mitjana del producte en el mercat.

És competència per tant de tots, que es pugui produir un canvi en les mentalitats, des dels centres d'innovació i recerca als productors, per millorar els elements clau en el sector i anar una mica més enllà en les necessitats futures. Si no s'aconsegueix influència i capacitat de decisió, el sector estarà abocat a anar a remolc de les decisions d'altres països, la qual cosa farà que sectors industrials amb una capacitat productiva inferior al 5% condicionin l'activitat econòmica de grans productors.

L'opinió dels experts

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags