1 comentaris

Llegeix aquest article a:

Els antibiòtics i la percepció dels consumidors

Lorenzo Fraile exposa una sèrie d'arguments molt sòlids per a què els consumidors entenguin que els antimicrobians són una eina imprescindible en producció animal, l'ús dels quals està regulat i controlat i que els productes carnis generats són segurs.

Dimecres 27 desembre 2017 (fa 1 anys 6 mesos 24 dies)
ANGUERAcsubira

L'objectiu final de la producció porcina és proveir al consumidor de productes derivats del porc que siguin segurs i que compleixin tota la normativa vigent per a la seva producció. En l'actualitat hi ha grups d'opinió que propugnen que la carn és perjudicial per a l'ésser humà perquè incrementa significativament el risc de patir malalties (ex: càncer) ja sigui pel consum de carn en si mateix (interpretació errònia d'un informe de l'Organització Mundial de la Salut) o pels "productes químics" que conté degut a que els animals ingereixen fàrmacs durant el seu procés de cria i engreix. Aquests grups són molt actius i generen corrents d'opinió en xarxes socials i tenen una difusió molt àmplia en la societat actual. Aquest fet pot generar una opinió molt negativa sobre els productes carnis en general i, en particular, sobre aquelles produccions ramaderes que són intensives com la producció porcina. Així, s'ha incrementat el percentatge de població que no ingereix carn en la seva dieta i que propugnen dietes lacto-vegetarianes o fins i tot estrictament vegetarianes. Davant d'aquesta realitat, és molt important que aclarim conceptes i que siguem molt actius a l'hora d'explicar correctament com es realitza la producció animal al segle XXI:

  1. Els animals es crien complint unes normes molt estrictes, a nivell europeu, sobre benestar animal. De fet, s'allotgen en instal·lacions adequades i s'apliquen protocols de maneig adequats a la seva espècie.
  2. Els animals ingereixen dietes perfectament ajustades a les seves necessitats nutricionals per mantenir un bon estat de salut i una producció animal eficient. Es coneix amb enorme precisió les necessitats nutricionals dels animals i s'intenta satisfer-les de la manera més òptima possible.
  3. Als animals no se'ls administra cap tipus de "promotor" o "hormona" per accelerar el seu creixement. Aquestes substàncies estan terminantment prohibides a Europa. Curiosament determinats grups d'opinió insisteixen a crear "dubtes raonables" sobre com es realitza la cria intensiva d'animals d'abastament. No obstant això, la dieta dels animals només conté una barreja d'equilibrada de cereals, lleguminoses, vitamines i minerals.
  4. Als animals de producció se'ls administren només fàrmacs permesos per les autoritats sanitàries que han d'estar inclosos en medicaments registrats a nivell europeu o nacional. Aquests fàrmacs només es poden administrar sota prescripció i control veterinari. A més els processos de registre són tremendament complexos i verifiquen l'eficàcia, seguretat i qualitat dels medicaments. Així es garanteix la seguretat per a l'animal, els consumidors i l'usuari del medicament per a què aquest producte surti al mercat.
  5. Dins dels medicaments autoritzats, els antibiòtics són una eina imprescindible per al tractament i control de malalties bacterianes per als clínics que exerceixen el seu treball en porcicultura. Només s'utilitzen quan és necessari i sota unes condicions regulades en els prospectes d'aquests productes medicamentosos.
  6. La seguretat alimentària és un requisit clau per a què la carn de porc continuï sent una de les primeres produccions ramaderes a Espanya i al món. Afortunadament, la normativa europea sobre la presència de residus de fàrmacs en teixits comestibles és molt estricta i es compleix sempre. Per tant, els productes que trobem en cadenes de distribució habituals són totalment segurs per al consumidor sempre que es compleixin les indicacions aprovades per les agències reguladores.
  7. En capítols anteriors, hem comentat que un ús inadequat dels antibiòtics pot incrementar les resistències a aquestes molècules. No obstant això, si es fa un ús prudent d'aquests fàrmacs es redueix significativament la probabilitat de generar bacteris resistents durant la seva aplicació als animals. Per tant, utilitzar els antibiòtics de manera prudent és la manera més adequada per a què els consumidors vegin aquestes eines com a imprescindibles per assegurar el benestar dels animals i que s'han d'usar tan poc com sigui possible i tant com sigui necessari.En resum, crec que es tenen arguments molt sòlids per a què els consumidors entenguin que els antimicrobians són una eina imprescindible en producció animal però que el seu ús està totalment regulat, controlat i que els productes carnis generats són totalment segurs. Finalment, també hi ha corrents d'opinió que propugnen el consum de carn ecològica, és a dir, animals que no han consumit cap tipus de fàrmac en el seu procés productiu. Val la pena destacar que aquestes produccions requereixen més recursos de terra, aigua i aliment que una producció convencional, factor que influeix directament en una menor sostenibilitat en un ja limitat planeta que té el desafiament d'alimentar una població mundial creixent que necessita aliments assequibles per a tothom, a més a més de sans i segurs.

L'opinió dels experts

SliceWatch29-nov-2018 fa 7 mesos 22 dies
Importància del virus de l'Hepatitis E en porcí06-nov-2017 fa 1 anys 8 mesos 15 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

csubiraMàrqueting18-gen-2018 (fa 1 anys 6 mesos 3 dies)

Sintètic, argumentat i contundent. Gràcies, Lorenzo.

Carles Subirà

addits@3tres3.com

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags