Llegeix aquest article a:

Importància del virus de l'Hepatitis E en porcí

Atès que el risc d'exposició al virus de l'hepatitis E (HEV) sembla augmentar en la població humana, està sorgint una oportunitat per a la producció i certificació de productes carnis lliures de HEV, especialment carn de porc.

Dilluns 6 novembre 2017 (fa 1 anys 8 mesos 15 dies)

Existeixen cinc tipus principals d'hepatitis vírica en éssers humans designades com a hepatitis A, B, C, D i E. L'hepatitis E està causada pel virus de l'hepatitis E (nom taxonòmic HEV, Orthohepevirus A), un virus ARN sense embolcall que forma part de la família dels hepeviridae. Segons les estimacions de l'OMS, hi ha aproximadament 20 milions d'infeccions per HEV cada any en persones de tot el món. La transmissió d'aquest virus passa amb freqüència a través de la via fecal-oral, sovint associada amb males condicions d'higiene i aigua potable contaminada. En els éssers humans, l'HEV sol estar associat amb una infecció subclínica lleu a curt termini. Els signes de l'hepatitis E aguda poden incloure icterícia, fatiga i nàusees i sovint es manifesta com una malaltia amb icterícia que remet espontàniament. La progressió cap a una insuficiència hepàtica severa fulminant pot ocórrer en certs grups d'alt risc. A més dels éssers humans, HEV també s'ha identificat en una àmplia gamma d'animals domèstics i salvatges; no obstant això, la informació sobre la importància clínica de l'HEV en les diferents espècies animals continua sent molt limitada. Les soques d'HEV es poden dividir en vuit genotips diferents (taula 1). Els genotips 1 i 2 es limiten als éssers humans i s'associen amb epidèmies. Tots els altres genotips en aquesta espècie han estat identificats com a hostes d'una gamma creixent de mamífers. Des del punt de vista de la salut pública, se sap que els genotips 3, 4 i 7 poden creuar barreres entre espècies i, per tant, són els que tenen més potencial zoonòtic. Els casos esporàdics i agrupats d'hepatitis E en éssers humans s'han relacionat amb el consum de carn contaminada ja sigui crua o insuficientment cuinada de porc, senglar o cérvol i, més recentment, llet de camell.

Taula 1: Classificació genotípica del virus de l'hepatitis E (HEV) o Orthohepevirus A, incloent el rang d'hostes, la distribució geogràfica i el potencial zoonòtic.
Genotip Rang de d'hostes Distribució geogràfica Potencial zoonòtic
1 Humans Àsia
2 Humans Mèxic, Àfrica
3 Humans
Porc, senglar
Conills
Cèrvol
Mangostes
Ant
Cabres
Vaques
Global
4 Humans
Porc, senglar
Cèrvol
Cabres
Vaques
Àsia, Europa
5 Senglar Japó Probable
6 Senglar Japó Probable
7 Camell, Humans Orient Mitjà
8 Camell Bactrià Orient Mitjà No
No classificat fins a la data Ant Suècia No
Martinet Hongria No
Xoriguer Hongria No

L'HEV es va identificar per primera vegada en porcs el 1997 i fins a la data s'accepta que els genotips 3 (amb més freqüència), 4, 5 i 6 circulen en porcs i senglars (taula 1). La infecció per HEV en porcs sembla ser ubiqua. La majoria de les explotacions de porcí a les principals zones productores de porcs del món són seropositives amb anticossos anti-HEV. Normalment, els porcs presenten una infecció subclínica i no tenen lesions macroscòpica en fetge, però poden tenir lleus lesions microscòpiques d'hepatitis multifocal linfoplasmocítica. Els porcs s'infecten per contacte directe amb excrements de porcs infectats o per exposició a aigua i/o pinso contaminat amb HEV. Els porcs infectats generalment tenen una virèmia curta de 1-2 setmanes de durada (fig. 1). El temps que transcorre des de la infecció a l'excreció del virus a través de la femta pot variar d'1 a 4 setmanes. La resposta mitjançant anticossos anti-IgM pot ser detectada per primera vegada 1-3 setmanes després de la infecció i poden durar fins a 10 setmanes després de la infecció. La resposta anti-IgG sol ser detectable a les 1-3 setmanes després de la infecció i pot persistir durant molts mesos, fins i tot anys (fig. 1). La majoria dels garrins nounats tenen anticossos adquirits de forma passiva que duren fins als 2-3 mesos d'edat i es considera que confereixen protecció. Una vegada que aquests anticossos disminueixen, la majoria de porcs s'infecten amb HEV i desenvolupen una resposta immune eficaç.

Resposta a la infecció per virus de l'Hepatitis E 
Resposta a la infecció per virus de l'Hepatitis E 

Els porcs i els senglars es consideren reservoris importants per a les infeccions en humans. La transmissió als éssers humans passa via contacte directe, consum de carn de porc crua o insuficientment cuinada o de productes del porc senglar, com les salsitxes. Diferents investigacions de camp han descobert que entre el 2% i el 11% dels fetges de porc comercialitzats en els supermercats de Japó, Europa i els Estats Units eren positius a l'ARN de l'HEV i es va confirmar la infectivitat de l'HEV en models animals. També és possible la transmissió indirecta per contacte produïda a través de l'exposició a purins de porc infectat amb HEV. S'ha identificat HEV en maduixes cultivades al Canadà, a gerds congelats i vegetals produïts per amanides a Europa, probablement a causa de contaminació amb l'aigua de reg. A més, els genotips 3 i 4 de l'HEV també es poden identificar amb freqüència en mariscs, incloent ostres, ostres planes, musclos i cloïsses; se sospita que es produeix aquesta contaminació a través de la bioacumulació a partir de l'aigua i la concentració del virus en els seus teixits digestius.

En els últims anys a la Xina s'ha comercialitzat una vacuna per a la població humana enfront de l'HEV i sembla ser eficaç. Tot i que s'ha desenvolupat i provat una vacuna per HEV en porcs, aquest producte no està disponible comercialment ja que l'interès de la indústria porcina en aquesta vacuna és limitat a dia d'avui. Els éssers humans tenen més probabilitats d'estar exposats a HEV ara que la carn de porc crua o poc feta i els productes de senglar són cada vegada més populars en certs grups demogràfics, els òrgans de porc es consideren amb freqüència per al seu ús en trasplantaments humans i els productes farmacèutics derivats del porc són cada vegada més utilitzats en medicina humana. Atès que el risc d'exposició al virus de l'Hepatitis E sembla augmentar en la població humana, està sorgint una oportunitat per a la producció i certificació de productes carnis lliures del virus de l'hepatitis E, especialment la carn de porc.

L'opinió dels experts

Els antibiòtics i la percepció dels consumidors27-des-2017 fa 1 anys 6 mesos 24 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags