L'opinió dels experts

El plasma de sang de porc, un subproducte amb aplicacions en el sector carni

Gels de plasma de porc induïts per calor

Les propietats tecno-funcionals del plasma fan que s’apliqui realment com a ingredient en el cas de productes carnis sotmesos a tractaments tèrmics, convertint-lo en un bon candidat per reemplaçar proteïnes d’altres fonts, com poden ser les proteïnes de soja o el sèrum de la llet.

... llegir més (+)

Acceptabilitat dels consumidors i característiques sensorials de la carn de porcs immunocastrats

olor sexual llom porc

Degut a que els consumidors són l'últim graó de la cadena alimentària i, conseqüentment, els que pateixen el problema de les carns amb olor sexual, és important la realització d'estudis de consumidors per conèixer l'acceptabilitat de la carn procedent de mascles immunocastrats, en comparació amb els altres tipus de carns que es poden trobar al mercat, castrats, enters o femelles.

... llegir més (+)