Llegeix aquest article a:

Sanitat animal i els antibiòtics. Seguretat alimentària, profilaxi, bioseguretat i comerç internacional

Està molt clar que l'ús profilàctic dels antimicrobians s'ha d'evitar sempre que sigui possible.

Dilluns 8 maig 2017 (fa 2 anys 1 mesos 8 dies)

El manteniment de la sanitat és un punt crític per aconseguir una producció porcina eficient ja que qualsevol problema sanitari comporta un empitjorament del benestar animal, un increment directe en els costos de producció i com a conseqüència un empitjorament dels paràmetres zootècnics i de la rendibilitat econòmica de l'explotació. És evident que una bona bioseguretat ens pot ajudar a evitar la introducció de malalties a la granja (bioseguretat externa) i a evitar la seva disseminació dins de l'explotació si ja és present (bioseguretat interna). En aquest sentit, val la pena destacar la importància d'una bona neteja i desinfecció de les instal·lacions. En la literatura hi ha molts articles científics en què es demostra que un bon programa de neteja i desinfecció pot disminuir la pressió d'infecció en les explotacions i, indirectament, millorar substancialment el rendiment zootècnic dels animals. Per tant, el primer punt a revisar en un programa de medicina preventiva porcina són les mesures de bioseguretat que té cada explotació perquè és un punt crític per garantir la salut dels animals. D'altra banda, també disposem de vacunes (enfront de malalties víriques i bacterianes), mesures de maneig (ex: tot dins-tot fora) i d'antimicrobians per a l'abordatge de les malalties bacterianes ja que, en l'actualitat, no disposem de vacunes eficaces per a moltes malalties bacterianes.

Els antimicrobians en porcí es poden utilitzar amb finalitats terapèutiques (només tractament d'animals malalts), metafilàctics (tractament d'animals malalts i de la població en risc de patir la malaltia) o profilàctic (tractament d'animals sans per a què no aparegui la malaltia en la població). L'ús terapèutic en porcí no està discutit en l'actual legislació sobre antimicrobians, ni ho estarà en el futur ja que el tractament dels animals malalts és una obligació veterinària per garantir el seu benestar. D'altra banda, l'ús metafilàctic està contemplat en la legislació actual (sota la indicació metafilàxia) però la legislació futura serà amb tota seguretat més restrictiva amb aquesta indicació ja que exigirà uns estrictes protocols on la diagnosi de la malaltia i el seguiment seran claus per la seva implementació. En aquest sentit, els clínics porcins ens hem de plantejar realment en quines patologies és realment necessari l'ús metafilàctic dels antimicrobians i defensar-ho amb arguments tècnics sòlids. Finalment, està molt clar que l'ús profilàctic dels antimicrobians s'ha d'evitar, sempre que sigui possible, ja que en alguns casos implica un ús rutinari d'antimicrobians en grans poblacions d'animals sans. A la taula 1 es fa una simulació del consum d'antimicrobians que es tindria si s'utilitzen programes profilàctics d'antimicrobians i es compara amb el consum sota un ús terapèutic. És evident, que hem de reflexionar en profunditat sobre l'ús d'antimicrobians que fem en porcí i plantejar-nos si som capaços de defensar un ús terapèutic, metafilàctic i fins i tot profilàctic en situacions excepcionals. D'altra banda, hem de tenir en compte que un consum elevat d'antimicrobians per produir un quilo de carn de porc es pot utilitzar com a argument comercial per limitar l'accés a mercats internacionals d'interès si no està adequadament justificat.

Taula 1.- Simulació de consum d'antimicrobians

Aplicació d'antimicrobians Ús mg/*PCU
Tractament amb doxiciclina durant
una setmana en porcs de 40 kg
Terapèutic 39,6
Tractament amb enrofloxacina durant
tres dies en porcs de 40 kg
Terapèutic 4,1
Tractament amb amoxicil·lina
i colistina** tota la transició
Profilàctic 169

**És una simulació. No s'utilitza a nivell sectorial amb aquesta indicació.
*PCU = unitat de correcció de la població.

Finalment, els antimicrobians són eines fonamentals en els programes de medicina porcina. D'altra banda, la seguretat alimentària és un requisit clau per a què la carn de porc continuï sent una de les primeres produccions ramaderes al món. Aquests dos temes es poden complir alhora gràcies al fet que la normativa europea sobre la presència de residus de fàrmacs en teixits comestibles és molt estricta i es compleix sempre. Així, s'ha determinat la ingesta diària admissible de tots els antimicrobians. És a dir, la quantitat màxima de fàrmac que es pot ingerir cada dia i durant tota la vida d'una persona sense experimentar cap efecte perjudicial per a la salut del consumidor. A partir de les dades d'ingesta diària admissible, es calcula el límit màxim de residus (LMR) en tots els teixits comestibles i després es calcula el període de supressió per a cada medicament. Aquest període és el temps necessari que ha de transcórrer des del cessament del tractament fins que aquests animals puguin passar a la cadena alimentària. En aquest càlcul es garanteix un nivell per sota del LMR en els teixits comestibles i no l'absència total de residus en els aliments.

En conclusió, els productes que trobem en les cadenes de distribució habituals són totalment segurs per al consumidor sempre que es compleixin les indicacions aprovades per les agències reguladores, ja que s'han realitzat un gran nombre estudis sobre els antimicrobians abans que es puguin utilitzar com a eines en producció animal. Com a missatge final, m'agradaria remarcar que els antimicrobians s'han d'utilitzar tant com sigui necessari i tan poc com sigui possible.

L'opinió dels experts

Productes carnis i Reglament 1129/201110-abr-2017 fa 2 anys 2 mesos 6 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags