La pregunta de la setmana - Setmana del 06-jul-2017

El primer mercat exterior espanyol per volum de les exportacions de carn i elaborats porcins al 2016 va ser...

Resultats

Resposta fallada

La resposta correcta és la 1a.