La pregunta de la setmana - Setmana del 10-ag-2017

Durant la preparació de la canal, la temperatura dels esterilitzadors de ganivets ha de ser...

La pregunta de la setmana
Validar

Resultats

Resposta fallada

La resposta correcta és la 3a.