La pregunta de la setmana - Setmana del 17-ag-2017

La reducció del contingut de sal en productes carnis processats no afecta la vida útil dels productes.

La pregunta de la setmana
Validar

Veure pista a l'article Estratègies de reducció de sal en productes carnis processats

Resultats

Resposta fallada

La menor concentració de sal en productes carnis processats pot afectar els paràmetres de qualitat i la vida útil dels productes.