La pregunta de la setmana - Setmana del 23-nov-2017

Quin d'aquests elements NO es veu afectat pel dejuni previ al sacrifici?

La pregunta de la setmana
Validar

Veure pista a l'article El dejuni previ al sacrifici en porcs

Resultats

Resposta fallada

Un aspecte negatiu del dejuni és la pèrdua de pes i rendiment de les canals, especialment en dejunis prolongats i amb mal maneig dels animals. El dejuni millora la qualitat de la carn i redueix la mortalitat en el transport.