La pregunta de la setmana - Setmana del 24-març-2016

En el sacrifici de porcs a l'escorxador, l'escaldat consisteix en...

La pregunta de la setmana
Validar