La pregunta de la setmana - Setmana del 29-juny-2017

La formació de precipitats de NaCl o KCl en productes carnis curats fermentats és un defecte produït per...

La pregunta de la setmana
Validar

Veure pista a l'article Control de procés d'elaboració de productes curats fermentats

Resultats

Resposta fallada

La resposta correcta és la 3a.

Preguntes difícils

21-ag-2014 Durant la Revolució Industrial... 18% correctes

17-set-2015 Klebsiella pneumoniae... 29% correctes

04-set-2014 La producció espanyola de carn de porc el 2012 va ser de... 19% correctes

16-abr-2015 La incorporació de llinosa extruida en la dieta de porcs... 25% correctes