La pregunta de la setmana - Setmana del 29-juny-2017

La formació de precipitats de NaCl o KCl en productes carnis curats fermentats és un defecte produït per...

La pregunta de la setmana
Validar

Veure pista a l'article Control de procés d'elaboració de productes curats fermentats

Resultats

Resposta correcta

La resposta correcta és la 3a.