Articles de Seguretat Alimentària

Aquesta secció és de pagament; per poder veure els seus articles has d'estar-hi subscrit.

Disseny higiènic d’equips: característiques de les superfícies en contacte amb els aliments

Superfície en SEM

Els equips utilitzats en la manipulació i processat de la carn poden anar des d’equips molt senzills fins als que són altament complexos, però en tots ells es produeix un contacte entre la superfície de l’equip i el producte. És en aquest punt de contacte on es troben els potencials perills per a la seguretat del producte.

... llegir més (+)

Claus per a una correcta informació al consumidor en el sector dels productes derivats carnis porcins

Varietat de símbols

L’aparició del Reglament (CE) núm. 1169/2011 d’informació al consumidor, conjuntament amb el compliment del Reglament (CE) núm. 1333/2008 sobre additius alimentaris i el Real Decret 474/2014, de 13 de juny pel qual s’aproven les normes de qualitat dels derivats carnis, ofereixen una gran oportunitat tant al sector de la transformació i elaboració de derivats carnis com a la pròpia administració per posar remei a la mancança d'informació.

... llegir més (+)