Catalunya: mapa de perills alimentaris en línia

El mapa de perills és una eina de suport per a la identificació dels perills més comuns i més seriosos associats als aliments, que pot contribuir a ajudar els operadors econòmics a implantar el seu sistema d’autocontrol.

Divendres 24 octubre 2014 (fa 3 anys 8 mesos 26 dies)

El mapa de perills és una eina de suport per a la identificació dels perills més comuns i més seriosos associats als aliments, que pot contribuir a ajudar els operadors econòmics a implantar el seu sistema d’autocontrol. Aquest instrument facilita informació actualitzada sobre els principals perills associats als aliments, té caràcter general i es presenta de forma abreujada, per a un ús pràctic. A més, el lector pot consultar les referències científiques per accedir a informació més exhaustiva.

mapa-perillsEls perills que es descriuen contemplen bacteris, virus, paràsits, toxines marines, contaminants ambientals, micotoxines, contaminants de procés i al·lèrgens, entre d’altres. Per a cada perill s’inclou una descripció amb les seves característiques, hàbitat, aliments on es poden trobar, afectació que provoca en les persones, dosis infectives en els cas del perills biològics, si estan establertes, i grups de població més vulnerables. També s’inclou informació sobre la freqüència de la seva presència en aliments i exemples de casos, brots i/o alertes.

El coneixement dels perills associats als aliments està en continua evolució. per la qual cosa el mapa es objecte de una actualització permanent. Tot i això la informació continguda pot ser no exhaustiva. Es tracta d’un instrument de suport que empreses i particulars poden utilitzar sense perjudici de l’ús d’altres fonts o mitjans que siguin necessaris per complir amb les seves responsabilitats de garantir la seguretat alimentaria i portar a terme un autocontrol eficaç.

Aquesta eina ha estat elaborada en col·laboració entre el Centre de Recerca en Governança del Risc (GRISC) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, àrea especialitzada de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Maig 2014/ ACSA/ Generalitat de Catalunya.
www.gencat.cat/salut/acsa

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí