Catalunya: impuls del Pla General d'Inspecció de lluita contra el frau en els productes alimentaris

El DAAM és el responsable de verificar i supervisar que les empreses compleixen amb les seves obligacions i duen a terme aquests autocontrols, mitjançant control oficial.

Dimecres 4 febrer 2015 (fa 3 anys 5 mesos 18 dies)

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), assegura la qualitat dels aliments que es produeixen, amb  un sistema de controls que s’articula mitjançant el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes alimentaris. Aquest sistema és imprescindible per a què qualsevol establiment o indústria agroalimentària pugui desenvolupar un projecte empresarial tant a nivell local com internacional.

Els Plans i marcs comunitaris estableixen que les empreses són les responsables de garantir que els aliments que es posen al mercat són segurs i responen a les expectatives dels consumidors, mitjançant autocontrols de qualitat. Les administracions publiques, el DAAM en aquest cas, són les responsables de verificar i supervisar que les empreses compleixen amb les seves obligacions i duen a terme aquests autocontrols, mitjançant control oficial.

El control oficial de la qualitat dels aliments a Catalunya

Per al 2015, el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau ens els productes agroalimentaris té previst fer inspeccions i controls informatius a les empreses agroalimentàries catalanes. Les actuacions de control oficial es realitzen en base a les següents modalitats de control:

  1. Inspeccions (investigacions) planificades a empreses susceptibles de tenir una certa probabilitat de risc. Aquestes accions comporten l’aixecament d’actes d’inspecció i poden incloure l’adopció de mesures cautelars com ara la immobilització de productes. En el cas de constatació d’infraccions donen lloc a la iniciació d’un expedient sancionador.
  2. Inspeccions (investigacions) imprevistes, no programades a priori i que s’han de fer com a conseqüència de successos inesperats o sospites. Sovint tenen un caràcter urgent i el desenvolupament, tractament i tramitació és semblant a les inspeccions programades.
  3. Controls exploratoris. Són actuacions on s’avalua els sistemes de control del procés de fabricació i els procediments de traçabilitat i s’informa l’operador sobre la reglamentació aplicable als productes que fabrica o comercialitza. No generen acta ni tenen caràcter repressiu i serveixen per a informar les empreses i per a obtenir dades per a categoritzar les empreses segons el risc.

La decisió sobre quines empreses s'inspeccionen segueix una metodologia d’anàlisi i avaluació de riscos, i les activitats d’inspecció es fonamenten en una metodologia d’auditoria i d’investigació.

Objectius de les inspeccions en matèria de lluita contra el frau agroalimentari

  • Fomentar que les indústries agroalimentàries compleixin la normativa agroalimentària aplicable, fer-ne el seguiment, i planificar accions informatives.
  • Detectar fraus i altres pràctiques similars, com qualsevol infracció a la reglamentació sobre composició, tractaments, pràctiques, etiquetatge i presentació dels productes agroalimentaris.

Dijous, 29 de gener de 2015/ DAAM/ Generalitat de Catalunya.
www.premsa.gencat.cat

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí