Llegeix aquest article a:

Dinamarca i Colòmbia cooperen per a l'enfortiment sanitari en la producció porcina

Aquest projecte compta amb la participació de l'INVIMA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural i Porkcolombia – Asoporcicultores.

Dilluns 26 setembre 2016 (fa 2 anys 9 mesos 20 dies)

Per tal d'enfortir el servei oficial veterinari de Colòmbia, assegurar la qualitat en la carn de porc i que el país aconsegueixi el seu objectiu de crear una producció porcina més segura i competitiva, Colòmbia i Dinamarca han avançat un projecte de cooperació tècnica en aspectes sanitaris en la producció porcina nacional.

Per al desenvolupament d'aquest projecte, les institucions involucrades juntament amb el sector, han definit com a temes d'interès residus químics, patògens com Salmonella, metodologies, anàlisi de risc, seguretat alimentària, inspecció a escorxadors, entre d'altres, encaminats a la innocuïtat en la producció de carn de porc, els quals s'han desenvolupat amb la participació dels experts danesos, que estaran al país fins el proper 7 d'octubre.

El paper dels experts danesos serà principalment assessorar els tècnics colombians i per a això es comptarà amb el suport de consultors de la Universitat Tècnica de Dinamarca. Les activitats es duran a terme tant a Colòmbia com a Dinamarca.

S'espera que el resultat d'aquesta cooperació tècnica tingui un impacte positiu en els objectius que té Colòmbia de generar una producció més segura per a la salut dels consumidors, l'augment de la producció porcina nacional i accedir al mercat mundial de carn de porc.

Divendres, 23 de setembre de 2016/ Instituto Colombiano Agropecuario/ Colòmbia.
http://www.ica.gov.co/

Última hora

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí