El MAGRAMA trasllada el seu compromís amb el sector carni a l'Assemblea de la UECBV

El secretari general del MAGRAMA, Carlos Cabanas, va expressar el ferm compromís d'afrontar al costat del sector els desafiaments a què s'enfronta en matèria de benestar animal, seguretat alimentària i comerç internacional durant la seva intervenció en la inauguració de l'Assemblea General de la UECBV i YEMCO, que es va celebrar a Barcelona.

Divendres 3 octubre 2014 (fa 3 anys 9 mesos 17 dies)

El secretari general del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), Carlos Cabanas, va expressar el ferm compromís d'afrontar al costat del sector els desafiaments a què s'enfronta en matèria de benestar animal, seguretat alimentària i comerç internacional durant la seva intervenció en la inauguració de l'Assemblea General de la Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande (UECBV) i del Young European Meat Committe (YEMCO), que es va celebrar a Barcelona.

El secretari general va destacar el potencial del sector carni europeu, que produeix anualmente prop de 44 milions de tones càrnies, de les quals 22,4 són de porcí, ocupant el segon lloc en el rànquing mundial després de la Xina; unes 7,5 de boví, també en un segon lloc després de la Xina, gairebé 13 d'aus de corral, ocupant el quart lloc després de la Xina, els EUA i el Brasil, i prop d'1 milió de tones d'oví/caprí.

Així mateix, va apuntar la importància per al sector d'exportar als mercats exteriors, el que, a més d'aportar creixement a les empreses, obliga a innovar per augmentar la competitivitat. També, va incidir en aprofitar les oportunitats del mercat mundial per diversificar els riscos comercials dels productors, i pal·liar les conseqüències de les alteracions dels mercats.

En l'àmbit nacional, amb la reforma de la PAC el MAGRAMA ha volgut mantenir els pagaments acoblats en aquells sectors que estan sotmesos a riscos de reducció de la seva producció, o fins i tot d'abandonament, en cas que no disposar d'una ajuda lligada a la producció.

També es va ressaltar l'ampli ventall de possibilitats que preveu l'OCM única equilibrada, en la qual s'ha reforçat la xarxa de seguretat dels mercats agraris i les mesures excepcionals d'actuació en cas de crisi, com s'ha pogut veure recentment a la provocada per l'embargament de Rússia.

En matèria de sanitat animal, el secretari general va apuntar les dificultats que, en un mercat cada vegada més globalitzat, suposen les especificacions tècniques i sanitàries i que per superar aquestes barreres s'estan negociant a nivell europeu acords bilaterals i multilaterals per adoptar un model de certificació veterinària i uns requisits sanitaris acceptats per tots els països.

Divendres, 26 de setembre de 2014/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Última hora

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí