Llegeix aquest article a:

Espanya: es constitueix el Consell Català de la Innovació Agroalimentària

Es tracta d’un òrgan que té les funcions d’impulsar i fer el seguiment dels plans i programes de formació, transferència tecnològica i innovació en l’àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya.

Dimecres 14 gener 2015 (fa 3 anys 6 mesos 6 dies)

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, va presidir la constitució del Consell Català de la Innovació Agroalimentària.

Es tracta d’un òrgan que té les funcions d’impulsar i fer el seguiment dels plans i programes de formació, transferència tecnològica i innovació en l’àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya que s’impulsen des de l’Administració de la Generalitat. També té entre les seves funcions vetllar pel compliment del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, aprovat pel Govern català el juny del 2013, i pel bon funcionament de la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya.

Aquest òrgan està liderat pel Departament i compta amb la participació dels altres departaments implicats en la innovació agroalimentària a Catalunya: Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació i Ensenyament. A més, també compta amb la participació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), les organitzacions professionals agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), les principals associacions empresarials i organitzacions sindicals de Catalunya i les universitats catalanes que imparteixen formació o realitzen recerca en l’àmbit agroalimentari.

Dimarts, 16 de desembre de 2014/ DAAM/ Generalitat de Catalunya.
http://premsa.gencat.cat

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí