Llegeix aquest article a:

Espanya: augment del marge net per explotació porcina

El Marge net mitjà per explotació ha pujat respecte a 2012 un 33,9%, fins a arribar als 63.832,18 € i els 355,20 €/truja, superant els valors registrats el 2009 (342,14 €/truja).

Dilluns 2 febrer 2015 (fa 3 anys 5 mesos 18 dies)

El Ministeri d'Agricultura espanyol acaba de publicar l'informe "ECREA: Estudis de costos i rendes de les explotacions agràries" per a l'any 2013. En el cas concret del sector porcí, l'estudi analitza els resultats tecnicoeconòmics obtinguts el 2013 d'11 explotacions de cicle tancat situades a Aragó.

Explotacions estudiades

El nombre total de truges de la mostra és de 1.977, amb un cens mitjà de 179,71 truges per explotació. El 36,4% de les explotacions analitzades tenen més de 200 truges, encara que el grup més nombrós és el de les explotacions de fins a 200 truges (63,6% del total). En l'anàlisi es distingeix entre mà d'obra familiar i assalariada, que juntes formen el nombre d'Unitats de Treball Agrari (UTA), corresponent. La mà d'obra mitjana és de 1,31 UTA/explotació. Només una explotació d'Osca i dos de Terol han emprat personal assalariat, estant totes les altres ateses exclusivament per mà d'obra familiar, la remuneració s'ha estimat en 12.000 €/UTA.

Ingressos i beneficis

El producte brut mitjà general va ser de 2.824,11 €/truja. El marge net ha augmentat (33,7%) respecte a l'any 2012 situant-se en els 355,20 €/truja. Degut principalment a l'increment del producte brut, ja que el cost de producció complet s'ha mantingut estable. De mitjana s'han venut 34,55 garrins i 3.635,45 porcs engreixats, per explotació. El pes viu de garrí s'ha situat en 21 kg/cap, mentre que el dels porcs engreixats es troba a 106,38 kg. El preu de venda (€/kg Viu) de garrí ha augmentat respecte a l'any anterior i se situa en 2,25. Així mateix, el preu mitjà de porc engreixat també s'ha incrementat lleugerament respecte de 2012, arribant a 1,29 €/kg. L'import de les vendes en euros per cap és de 47,22 en garrins i de 136,88 en porcs engreixats.

Costos

El cost de producció complet mitjà considerant la remuneració dels factors propis en termes de valor ha estat de 2.584,70 €/truja i de 119,88 €/100kg de porc engreixat venut. De 2012 a 2013, els costos de producció s'han mantingut estables, sent els costos més significatius els derivats de l'alimentació amb concentrats, ja que suposen el 80,8% dels costos totals. El cost dels pinsos va ser de 2.088,94 €/truja (96,89 €/100kg porc engreixat venut). La despesa en mà d'obra assalariada representa de mitjana 53,34 €/truja, fet que suposa un 2,1% del cost de producció.

Principals Resultats Econòmics

El Marge net mitjà per explotació ha pujat respecte a 2012 un 33,9%, fins a arribar als 63.832,18 € i els 355,20 €/truja, superant els valors registrats el 2009 (342,14 €/truja) que fins el moment eren els més alts de la sèrie estudiada. El marge net per UTA va ser de 48.732,51 €/UTA.

Gener de 2015/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí