Llegeix aquest article a:

Espanya: augmenta el pressupost del Ministeri d'Agricultura

El pressupost per al 2015 del Ministeri és de 11.014,12 milions d'euros, amb un augment del 12,27% respecte a 2014.

Dilluns 6 octubre 2014 (fa 3 anys 9 mesos 11 dies)

El pressupost per a l'any 2015 del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, els seus organismes autònoms i l'Agència Estatal de Meteorologia (pressupost consolidat) ascendeix a 11.014,12 milions d'euros, el que significa un increment del 12,27% respecte als comptes de 2014, que eren de 9.810,68 milions d'euros.

Per la seva banda, el pressupost del Subsector Estat (Departament ministerial) proposat per al 2015 és de 1.974,6 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 18,05% en relació amb el pressupost de l'any anterior, mentre que el pressupost dels organismes autònoms dependents del Ministeri i l'AEMET aconseguiria la quantitat de 9.639,3 milions d'euros, és a dir, un 11% superior al de 2014.

Els increments de les partides pressupostàries reflecteixen el caràcter estratègic i prioritari que el Govern concedeix tant al sector agroalimentari i pesquer com a les polítiques ambientals.

Així, considerant les grans línies de polítiques de despesa del Ministeri, la política "d'Agricultura, Pesca i Alimentació" comptaria el 2015 amb un pressupost de 8.682,8 milions d'euros, xifra que supera en 962.312 euros a l'aprovada el 2014, el que suposa un increment del 12,46%.

Pel que fa a la política de Desenvolupament del Medi Rural, el seu pressupost és de 2.346,9 milions d'euros, amb un increment del 59,06%. Aquesta quantitat està destinada a mantenir i ampliar la base econòmica del medi rural, la seva diversificació econòmica i la millora del nivell de vida de la població, així com la conservació del seu patrimoni i els seus recursos naturals i culturals.

Per a la lluita contra els incendis forestals, el 2015 es destinaran 84,3 milions d'euros, per finançar el desplegament dels mitjans estatals de suport i el Centre de Coordinació de la Informació Nacional. Aquesta xifra suposa un increment del 6,3% respecte a l'any anterior.

Mentrestant, el pressupost destinat a la política d'infraestructures comptarà amb uns recursos de 2.211,1 milions d'euros, el que suposa un 10% d'increment sobre la xifra de 2014. En aquest apartat destaquen les partides destinades a millorar la qualitat de l'aigua, que s'incrementen en un 60,33%; la protecció del medi ambient, que augmenten un 73,62%; i les actuacions per a la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic, el pressupost s'incrementa en un 30,74%.

Pel que fa a política pesquera, s'incrementa en un 12,54% la partida destinada a la millora d'estructures i mercats pesquers, que passa de 46,29 milions d'euros a 52,1 milions. També destaca la partida destinada a protecció dels recursos pesquers i desenvolupament sostenible, que puja a 18,04 milions d'euros, amb un increment del 21,09%.

D'altra banda, es manté intacta respecte a 2014 la dotació per al Pla d'Assegurances Agràries, que s'eleva a 199,2 milions d'euros, destinats a subvencionar les pòlisses d'assegurança.

Finalment, en l'àmbit de la Subsecretaria del Ministeri, continuarà l'important esforç de racionalització i control de la despesa corrent, en la línia definida en els pressupostos d'exercicis anteriors. Així, en el capítol de despeses corrents i serveis, al Subsector Estat, es preveu per al 2015 un pressupost de 41,319 milions d'euros, amb un descens del 4,5% sobre les xifres de 2014 (1,94 M€).

Dijous, 2 d'octubre de 2014/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí