Llegeix aquest article a:

Espanya: el Ministeri d'Indústria ajudarà a la reconstrucció de la fàbrica de Campofrío

El Ministeri col·laborarà en la reconstrucció de la fàbrica, posant a la seva disposició tots els instruments de política industrial amb els que compten.

Dimarts 2 desembre 2014 (fa 3 anys 7 mesos 15 dies)

El ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, es va reunir aquesta setmana amb el president de Campofrío, Pedro Ballvé. També va assistir a la reunió el president de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera; el conseller d'Economia i Ocupació, Tomás Villanueva; i la secretària general d'Indústria i de la Pime, Begoña Cristeto.

El ministre va informar que el seu Ministeri col·laborarà en la reconstrucció de la fàbrica, posant a la seva disposició tots els instruments de política industrial amb els que compten, entre els quals s'inclouen els suports financers a la creació i ampliació de nous centres productius i línies de producció.

La línia de reindustrialització que es posa a disposició de l'empresa té les següents característiques:

  • Préstec reemborsable fins a un màxim del 75% del pressupost finançable.
  • Termini amortització: 10 anys, 3 primers de carència.
  • Tipus d'interès: a establir en la convocatòria segons interès deute públic i mínim permès comunitari i segons classificació de l'empresa.
  • Garanties: 10% del préstec.

Inclou com a inversió finançable els següents conceptes:

  • Obra Civil: inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de l'adquisició de terrenys.
  • Edificació: inversions materials per a l'adquisició, construcció, ampliació, adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
  • Adquisició d'aparells i equips materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.

Enginyeria de procés de producció:

  • Despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos, directament vinculats amb els aparells i equips.
  • Queda expressament exclosa qualsevol forma d'enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitat.

Dimecres, 26 de novembre de 2014/ MINETUR/ Espanya.
http://www.minetur.gob.es

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí