Llegeix aquest article a:

Espanya: consum dels diferents tipus de carn

Durant els últims quatre anys (2010-2013) la carn més consumida a Espanya ha estat la carn d'au, seguida de la carn de porc.

Divendres 10 octubre 2014 (fa 3 anys 7 mesos 17 dies)

Segons dades publicades en l'últim informe anual provisional del sector porcí realitzat pel "Grup de Gestió Porcina" del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida, durant els últims quatre anys (2010-2013) la carn més consumida a Espanya ha estat la carn d'au, seguida de la carn de porc. D'altra banda, les carns menys consumides han estat les d'oví/caprí i la de conill.

Durant el passat any 2013, en les llars espanyoles es van consumir 16,74 i 10,92 kg per càpita de carn d'au i porc, respectivament.

consum carn espanya 2010-2013

Evolució del consum per càpita dels diferents tipus de carn fresca a les llars espanyoles, durant el període 2010-2013
(Font: MAGRAMA).

Informe Anual 2013 (provisional) - Observatori del porcí (DAAM). Grup Gestió Porcina, UdL, Espanya.

Última hora

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí