Llegeix aquest article a:

Espanya: Economia aprova noves mesures d'impuls a les exportacions

La Secretaria d'Estat de Comerç ha desplegat a més noves mesures per minimitzar l'impacte del veto rus.

Dijous 2 octubre 2014 (fa 3 anys 9 mesos 18 dies)

El Ministeri d'Economia i Competitivitat va reunir a principis d'aquesta setmana tots els organismes dedicats a la promoció exterior de les empreses espanyoles i l'atracció d'inversió estrangera.

El pla 'ICEX consolida', dotat amb un pressupost de dos milions d'euros, està dirigit a donar suport a projectes d'internacionalització d'empreses espanyoles en mercats exteriors. Es podrà cofinançar fins al 50% de les despeses prèvies de constitució i primer establiment, promoció, homologació i defensa jurídica de la marca. S'estableix un límit màxim de 50.000 euros per empresa. Cada empresa podrà presentar un màxim de dos projectes simultanis, en diferents mercats, en aquest cas amb un límit màxim de 65.000 euros per a dos projectes.

La Secretaria d'Estat de Comerç ha desplegat a més noves mesures per minimitzar l'impacte del veto rus a les importacions de productes de la Unió Europea, que afecta el sector agroalimentari espanyol.

  • Augmenta en un 50% l'aportació d'ICEX als plans sectorials de fruites i hortalisses per al 2015.
  • Congelació durant 2015 de les quotes a pagar per les empreses agroalimentàries a les fires de pavelló oficial organitzades per l'ICEX.
  • Finançament de visites d'inspectors de països tercers.
  • Intensificar l'acostament de l'oferta hortofructícola espanyola al sector importador mundial.
  • Identificació de mercats alternatius: s'està treballant per identificar oportunitats de negoci en mercats alternatius on focalitzar esforços (negociació d'acords sanitaris o fitosanitaris, activitats de promoció, millora de la informació de mercat ...) en el marc del grup de treball de fruites i hortalisses i el grup carni.
  • Base de dades de barreres comercials: potenciar la utilització de la base de dades de barreres comercials de la Secretaria d'Estat de Comerç.
  • Activitats d'informació i formació: es tindrà especialment en compte als sectors afectats per l'embargament rus en les activitats d'informació i formació (estudis de mercat, seminaris sobre oportunitats de negoci a l'exterior, conferències, ...) que es duguin a terme en la xarxa perifèrica i exterior de la Secretaria d'Estat de Comerç.

Dilluns, 29 de setembre de 2014/ ICEX/ Espanya.
http://www.icex.es/

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí