Llegeix aquest article a:

Espanya: el Govern aprova la nova norma de qualitat de derivats carnis

El Reial Decret actualitza i simplifica la regulació actual, recopilant en un sol text la normativa relacionada amb la qualitat dels derivats carnis.

Dilluns 16 juny 2014 (fa 4 anys 1 mesos 4 dies)

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Reial Decret 474/2014, de 13 de juny, pel qual s'aprova la norma de qualitat de derivats carnis, amb l'objectiu d'actualitzar i simplificar la regulació actual, recollida en nou normes diferents, recopilant en un sol text aquesta normativa dispersa, relacionada amb la qualitat dels derivats carnis. Té també com a finalitat, integrar tota la varietat de derivats carnis que es poden trobar al mercat.

Amb aquesta simplificació s'avança en l'objectiu d'afavorir la unitat de mercat i l'eliminació d'obstacles al desenvolupament de l'activitat econòmica, en un sector tan important a Espanya com és el de la indústria càrnia. Així mateix, s'ha adaptat la nova regulació a la normativa comunitària aplicable, de caràcter horitzontal.

La norma caracteritza els derivats carnis, en una primera tipificació, en funció de si són tractats per la calor o no. En el primer grup els productes s'agrupen en funció de la intensitat del tractament tèrmic aplicat; en el segon es classifiquen segons el tipus concret de tractament aplicat: curat-maduració, orejat, marinat-adobat, salmorrat, inclosos altres derivats carnis que no han estat sotmesos a tractament.

Quan és pertinent es defineix amb major grau de detall determinats productes, com el xoriço, la llonganissa i altres, que són més importants dins de la producció nacional de derivats carnis.

Així mateix, el text incorpora els ingredients essencials i facultatius que poden incorporar els derivats carnis, així com les característiques fisicoquímiques bàsiques i que determinen la seva qualitat, que han de complir els productes més emblemàtics de la indústria de derivats carnis.

Finalment, s'ha inclòs una relació, no exhaustiva ni limitadora, de productes tradicionals i denominacions consagrades per l'ús de la gran varietat de productes que s'elaboren a la indústria càrnia a Espanya, amb una descripció bàsica de la composició i el tractament a que és sotmès cada un d'ells.

Divendres, 13 de juny de 2014/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí