Llegeix aquest article a:

Espanya: Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària

El Govern aprova la norma que desplega la Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Dilluns 9 febrer 2015 (fa 3 anys 5 mesos 11 dies)

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha aprovat avui un Reial Decret que desenvolupa parcialment la Llei de Mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. Es completa així el desenvolupament normatiu de la Llei, a la qual es dota de tots els elements necessaris per corregir els desequilibris en les relacions comercials de les empreses que operen a la cadena alimentària.

El Reial Decret estableix així disposicions relatives a les bones pràctiques en la contractació alimentària, a l'Observatori de la Cadena Alimentària, als laboratoris agroalimentaris per al control oficial, dependents del Ministeri, i a la modificació del Reglament de la Llei que regula les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

Les disposicions relatives a les bones pràctiques en la contractació alimentària contemplen el desenvolupament del Registre Estatal de Bones Pràctiques Alimentàries, en el qual es podran inscriure aquelles empreses que voluntàriament hagin decidit adherir-se al Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la Contractació Alimentària. Amb això s'augmenta el marc de protecció de la Llei sobre la cadena alimentària.

Així mateix, s'estableix com a element clau la possibilitat d'acudir a un procediment de mediació, quan no hi hagués acord en la fixació del preu en els contractes corresponents a la primera venda de productes agraris no transformats. A més, s'inclouen com a condicions que una de les parts d'aquest contracte sigui una organització de productors, i que les dues parts intervinents estiguin adherits al Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la Contractació Alimentària.

Divendres, 6 de febrer de 2015/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Última hora

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí