Llegeix aquest article a:

Espanya: mesures a favor del cooperativisme agroalimentari

S'han exposat les mesures destinades a prioritzar les ajudes i subvencions al cooperativisme agroalimentari.

Divendres 27 febrer 2015 (fa 3 anys 2 mesos 27 dies)

Durant la reunió del Grup de Treball del Pla Estatal d'Integració Associativa, es van exposar les mesures destinades a prioritzar les ajudes i subvencions al cooperativisme agroalimentari. Es va repassar també el text del Pla Estatal d'Integració Associativa 2015-2020, que s'estructura en quatre eixos relatius al canvi en les estructures de les cooperatives agroalimentàries; l'increment de la seva competitivitat, comercialització i adaptació al mercat, innovació i internacionalització; millora del coneixement del cooperativisme agroalimentari espanyol, i el seu seguiment i avaluació mitjançant indicadors.

Per a la seva posada en marxa, aquest Pla comptarà amb les mesures contingudes en la programació de desenvolupament rural, amb finançament FEADER.

Així mateix, en la trobada es va passar revista a la situació de les figures prioritàries en l'àmbit cooperatiu, tant a nivell autonòmic com supra-autonòmic. Referent a això, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va crear la figura de l'Entitat Associativa Prioritària, mentre que algunes comunitats autònomes han creat una figura de priorització d'entitat de base cooperativa. En tot cas, es tracta de coordinar esforços per buscar sinergies, de manera que es fomenti al màxim un cooperativisme agroalimentari de base sòlida, capaç de concentrar l'oferta agroalimentària de manera adequada.

Finalment, es va exposar el treball iniciat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en col·laboració amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, per millorar el coneixement del cooperativisme agroalimentari a Espanya, per al que s'estan perfeccionant les fonts d'informació i investigació.

Dijous, 19 de febrer de 2015/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Última hora

Alemanya: augment del nombre de porcs sacrificats02-març-2015 fa 3 anys 2 mesos 22 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí