Llegeix aquest article a:

Espanya: aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola

El nou Reial Decret fixa quines són les explotacions agrícoles que han de complir amb les obligacions d'higiene fixades en la normativa comunitària i les mesures que s'han de respectar.

Dimarts 27 gener 2015 (fa 3 anys 5 mesos 23 dies)

El Consell de Ministres ha aprovat a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, un Reial Decret per aplicar els requisits que estableix la normativa comunitària per a la higiene en les explotacions agrícoles.

Aquest Reial Decret fixa clarament quines són les explotacions agrícoles que han de complir amb les obligacions d'higiene fixades en la normativa comunitària, establint-se el conjunt de mesures que, des del punt de vista de la higiene, han de respectar els agricultors titulars de les mateixes.

Aquestes obligacions vindran desglossades en les corresponents guies de bones pràctiques que, tant el Ministeri com les organitzacions més representatives del sector, posaran a disposició dels agricultors a través del web del Departament.

Divendres, 16 de gener de 2015/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Última hora

Descobert un nou serotip de Salmonella26-gen-2015 fa 3 anys 5 mesos 24 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí