Llegeix aquest article a:

Espanya: nova norma sobre certificació veterinària per a l'exportació

S'aplica als productes que necessiten per a la seva exportació, per exigència del país de destinació, l'emissió d'un certificat veterinari.

Dimecres 3 desembre 2014 (fa 3 anys 7 mesos 14 dies)

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat un Reial Decret pel qual s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació. Per a això, la nova norma regula les condicions que han de complir els establiments que intervenen en l'exportació, així com les bases de dades i registres gestionats pel Ministeri i estableix mecanismes de coordinació entre les autoritats competents en la certificació veterinària per a l'exportació.

L'objectiu és reforçar les garanties sanitàries ofertes pel sistema de certificació veterinària i reduir la càrrega administrativa que comporta l'obtenció dels certificats mitjançant l'ús de sistemes electrònics de comunicació, i la creació d'una aplicació en línia per a la gestió de la sol·licitud.

La nova regulació s'aplicarà a tots aquells productes que necessiten per a la seva exportació, per exigència del país de destinació, l'emissió d'un certificat veterinari, com animals vius, productes d'origen animal, productes per a alimentació animal o productes zoosanitaris.

Es crea la Comissió de certificació veterinària per a l'exportació de mercaderies, que té les seves funcions principals centrades en la coordinació de l'actuació administrativa en el procés de certificació, la promoció de mesures per reduir la càrrega administrativa i escurçar els terminis associats al procés de certificació, i el reforç de les garanties ofertes pel sistema de certificació veterinària per a l'exportació als països importadors dels productes espanyols.

La nova normativa aconsegueix una reducció dels tràmits a través de l'ús de tecnologies de la comunicació, com ara l'enviament de documentació en format electrònic, l'ús de signatura digital o la comunicació directa entre agents certificadors i els Serveis d'Inspecció Veterinària. L'objectiu és reduir els temps de tramitació, agilitzar l'obtenció de certificats i reforçar les garanties sobre la veracitat i confidencialitat de la informació.

Divendres, 28 de novembre de 2014/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí