Llegeix aquest article a:

Espanya: presentat el projecte de pressupost del Ministeri d'Agricultura

Pel que fa a les grans xifres, el pressupost consolidat puja a 11.014 milions d'euros, el que significa un increment de 1.203,4 milions (12,2%) respecte a 2014.

Divendres 14 novembre 2014 (fa 3 anys 8 mesos 8 dies)

La ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, va presentar ahir en el Ple del Congrés dels Diputats, el Projecte de Pressupost del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a l'exercici 2015.

Pel que fa a les grans xifres, García Tejerina ha detallat que el pressupost consolidat del seu Departament és de 11.014 milions d'euros, el que significa un increment de 1.203,4 milions (12,2%) respecte a 2014.

Pel que fa a les grans línies de política de despesa, la ministra ha explicat que la política "d'Agricultura, Pesca i Alimentació" absorbeix un pressupost de 8.682,8 milions d'euros (12,4% més que el 2014); la política "d'Infraestructures" comptarà amb un pressupost de 2.211 milions d'euros (10% més que el 2014) i la política de "Meteorologia" disposarà de 120,1 milions (un 45,2% més).

Agricultura i Alimentació

Dins de les polítiques d'Agricultura i Alimentació, García Tejerina ha destacat les partides destinades a Competitivitat i qualitat de la producció i els mercats agraris (29,4 M €), destinats a impulsar l'adaptació de les explotacions agràries i ramaderes a les exigències del mercat global; Competitivitat i qualitat de la sanitat agrària (40,77 M €) i Regulació dels mercats agraris, gestionat pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), encarregat de la coordinació, el control i el pagament de les ajudes comunitàries, amb un pressupost assignat de 5.900 milions d'euros, 1,46% més que el 2014.

Dins d'aquest últim apartat, la ministra ha destacat la partida de 102 milions, amb càrrec al Fons d'Ajuda Europea per als més Necessitats (FEAD), per fer front a l'execució del Pla d'ajuda alimentària 2015.

Així mateix, la ministra s'ha referit al pressupost previst per al foment de la Competitivitat de la indústria agroalimentària i qualitat alimentària, dotat amb 25,1 milions d'euros, per a la millora del funcionament de la cadena de valor, ajudes a R+D+I, a la vertebració de la cadena alimentària i a la promoció i informació sobre els productes alimentaris espanyols, i el suport i gestió de la qualitat diferenciada i l'agricultura ecològica. Tot això, ha dit la ministra, "per a què el sector agroalimentari espanyol pugui desplegar tot el seu potencial i tingui majors cotes de desenvolupament comercial".

En matèria de Desenvolupament Rural, García Tejerina ha indicat que les actuacions es desenvoluparan mitjançant quatre programes. Així, la Gestió de Recursos Hídrics per al Regadiu comptarà amb 46,3 milions d'euros, amb l'objectiu de millorar l'eficiència hídrica i energètica, i el desenvolupament de noves tecnologies.

En aquest apartat, la ministra ha subratllat que la política "Desenvolupament del Medi Rural" compta amb un pressupost de 2.347 milions d'euros, un 59% més que el 2014. La major part d'aquesta partida està destinada al finançament dels Programes de desenvolupament Rural del FEADER. La contribució de l'Administració General de l'Estat a aquests programes cofinançats per la UE serà, el 2015, de 212 milions d'euros, fet que suposa un increment del 51%.

Per la seva banda, el programa "Desenvolupament rural sostenible" té un pressupost de 19,6 milions d'euros i la "Protecció i millora del Medi Natural" tindrà una dotació de 89.720.000, l'actuació fonamental serà la lluita contra els incendis forestals , "una de les grans prioritats del Departament des del principi de la legislatura, per a la qual es destinaran 79,3 milions d'euros, igual que el 2014", ha afegit.

Dimecres, 12 de novembre de 2014/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí