Llegeix aquest article a:

Espanya: s'estableix el Registre General d'Operadors Ecològics

El registre facilitarà la coordinació en matèria de gestió i control i l'accés a la informació de qualsevol operador dins del territori nacional.

Dijous 9 octubre 2014 (fa 3 anys 7 mesos 15 dies)

El Consell de Ministres ha aprovat a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, un Reial Decret pel qual s'estableix i regula el Registre General d'Operadors Ecològics i es crea la Taula de coordinació de la producció ecològica. Una norma que té com a objectiu donar resposta a les obligacions en matèria d'informació i control dins d'aquesta matèria, i dóna continuïtat al suport i impuls que des del Ministeri es ve oferint a aquestes produccions.

Registre d'Operadors Ecològics

El nou Reial decret preveu la creació d'un Registre General d'Operadors Ecològics (REGOE), que incorporarà les dades dels registres o sistemes d'informació de les comunitats autònomes. Amb això es compleix la normativa europea, que estableix el manteniment d'una única llista per Estat membre, amb la informació de tots els operadors que es dediquen a la producció ecològica, agrupant-los per criteris comuns i respectant el mínim d'informació de caràcter públic exigit per part de la Unió Europea.

La base de dades del Registre posarà a disposició de les autoritats competents de les comunitats autònomes informació concreta i consensuada a nivell nacional de cada operador com a ubicació, activitat, estat o tipus d'operador. Això facilitarà la coordinació en matèria de gestió i control, i constituirà la base per confeccionar les estadístiques del sector.

A més, de cara al consumidor, al sector i al públic en general, aquest sistema facilitarà l'accés a la informació de qualsevol operador dins del territori nacional, independentment de la zona on dugui a terme la seva activitat. Tot això redundarà en una major transparència, i contribuirà al desenvolupament del mercat d'aquests productes.

Taula de coordinació de la producció ecològica

També es contempla la creació de Taula de Coordinació de la Producció Ecològica, com nou òrgan renovat de coordinació amb les comunitats autònomes, destinat a impulsar i reforçar l'acció coordinada de les diferents autoritats competents. Aquesta Taula impulsarà la presa de decisions i l'harmonització en l'execució de les obligacions derivades de la normativa comunitària en matèria de producció ecològica, especialment pel que fa al control oficial.

D'altra banda, el Reial decret estableix el manteniment d'un fòrum de participació sectorial que serà convocat per la Direcció General de la Indústria Alimentària. Aquestes reunions estan sent especialment rellevants en el marc dels treballs sobre la proposta de Reglament sobre la producció ecològica i l'etiquetatge de productes ecològics, que va ser presentada per la Comissió Europea el març d'aquest any.

Divendres, 3 d'octubre de 2014/ MAGRAMA/ Espanya.
http://www.magrama.gob.es

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí