Llegeix aquest article a:

Unió Europea: els eurodiputats demanen una moratòria sobre els nano-aliments i l'etiquetatge de la carn clonada

El projecte de llei, aprovat per 57 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions, estableix terminis clars i definicions per a tot el procés de comercialització d'un nou aliment al mercat.

Divendres 28 novembre 2014 (fa 3 anys 7 mesos 19 dies)

El Comitè de Medi Ambient del Parlament Europeu va aprovar el projecte per fomentar la innovació alimentària a través d'un nou procediment d'autorització simplificat. No obstant això, els diputats van presentar una esmena al text i van proposar una moratòria sobre l'ús dels nanomaterials en els aliments, en base al principi de precaució. També van afegir disposicions per a l'etiquetatge obligatori de productes alimentaris procedents d'animals clonats.

El projecte de llei, aprovat per 57 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions, estableix terminis clars i definicions per a tot el procés de comercialització d'un nou aliment al mercat.

Moratòria sobre els nano-aliments

Segons els eurodiputats, les noves tecnologies en els processos de producció d'aliments poden tenir un impacte en la seguretat alimentària. Els aliments, amb processos de producció que requereixen d'avaluacions de riscos -incloent nanomaterials-, no s'han d'autoritzar fins que siguin aprovats per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). Cal prestar una especial atenció als envasos d'aliments que continguin nanomaterials, per evitar que aquests passin als aliments. I d'acord amb el principi de precaució, tots els nous aliments també han de ser objecte d'un seguiment posterior a la seva comercialització.

Els eurodiputats també demanen la modificació de la definició existent de nanomaterials perquè estigui en consonància amb les recomanacions de l'EFSA (es qualifica com a "nano" quan el llindar de nanopartícules per a un ingredient alimentari sigui del 10%, mentre que la Comissió va proposar el 50%).

Etiquetatge de la carn clonada

Els eurodiputats demanen la modificació de l'abast de la legislació per incloure els productes carnis clonats. Fins que una legislació específica sobre els aliments derivats d'animals clonats i els seus descendents entri en vigor, aquest tipus d'aliments haurien d'entrar en l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament, i ser degudament etiquetats per al consumidor final.

Els Estats membres podran prohibir un nou aliment temporalment, si apareixen noves informacions que suggereixin que pot representar un risc per a la salut humana o el medi ambient. La Comissió, juntament amb l'EFSA, hauran d'examinar els motius de preocupació.

Un "nou" aliment es defineix com qualsevol aliment que no es va utilitzar per a consum humà a la UE en un grau significatiu abans del 15 de maig de 1997. Els eurodiputats van reforçar aquesta definició per incloure, entre altres coses, els aliments amb una estructura molecular modificada, microorganismes, fongs, algues, aliments obtinguts a partir de cultius cel·lulars o tissulars o insectes.

Els aliments tradicionals procedents de tercers països estarien permesos en el mercat de la UE si es pot demostrar un consum segur durant almenys 25 anys.

Dimarts, 25 de novembre de 2014/ EP/ Unió Europea.
http://www.europarl.europa.eu

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí