L’Agència de Salut Pública de Catalunya publica els resultats del control oficial de l’àmbit de protecció de la salut

L’informe presenta, de manera visual i sintètica, els resultats obtinguts de l’activitat realitzada a l’àmbit de la protecció de la salut durant l’any 2013.

Dijous 19 febrer 2015 (fa 3 anys 5 mesos 1 dies)

El document “Indicadors de protecció de la salut” ofereix a la ciutadania i als professionals un recull d’informació fiable, rellevant i comparable de les activitats i els resultats de les actuacions en protecció de la salut, la finalitat de les quals és protegir les persones dels agents físics, químics i biològics presents al medi que poden produir un efecte negatiu en la seva salut.

Aquesta publicació complementa els informes detallats que es fan en el marc de programes concrets i que afegeixen el valor de l’anàlisi i, a més, presenta una visió global d’indicadors expressats de forma gràfica amb la finalitat de compartir coneixement amb les persones que intervenen en l’execució dels controls oficials, així com amb altres persones i organismes interessats en la matèria.

Amb aquesta iniciativa, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a través de la Direcció de Protecció de la Salut, promou la transparència de les activitats i els resultats del control oficial alimentari i ambiental i d’altres actuacions de l’àmbit de la protecció de la salut, i també facilita l’accés a la informació a les persones i entitats que hi estiguin interessades.

L’any 2013, el nombre d’establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció de l’ASPCAT ha estat de 27.996, un 7% superior als censats l’any anterior. Per verificar que els operadors econòmics compleixen els requisits exigits per la legislació vigent, l’any 2013 s’han realitzat 70.172 inspeccions i 202 auditories i s’han analitzat 24.649 mostres d’aliments, aigua de consum humà, aigua d’instal·lacions amb risc de dispersió de legionel·la i encèfals d’animals sacrificats per a consum humà. El percentatge de les determinacions analítiques realitzades ha augmentat un 1,3%.

Els percentatges de conformitat de les mostres d’aliments i d’aigua de consum humà es mantenen alts, 99% i 83% respectivament. Pel que fa a les mostres d’aigua d’instal·lacions amb risc de dispersió de legionel·la, s’observa un augment del 20% en el percentatge de conformitat, que és de 76,27%. Totes les mostres d’encèfals d’animals destinats al sacrifici han estat conformes.

Les mesures adoptades per l’ASPCAT davant dels incompliments detectats en els productes, els establiments, els centres i les instal·lacions visitades han augmentat un 40%. Les principals mesures dictaminades son els requeriments i comunicats a l’operador econòmic, la retirada de productes del canal de comercialització i la incoació d’expedients sancionadors.

Dimecres, 4 de febrer de 2015/ Agència de Salut Pública/ Generalitat de Catalunya.
http://salutpublica.gencat.cat/ca/

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí