Llegeix aquest article a:

La Comissió Europea contra les pràctiques deslleials en la cadena de subministrament alimentari

La CE anima els estats membres a buscar mitjans per millorar la protecció dels petits productors d'aliments i minoristes contra les pràctiques deslleials dels seus socis comercials, de vegades molt més forts.

Dimecres 16 juliol 2014 (fa 4 anys 4 dies)

La Comissió Europea va adoptar ahir una Comunicació en la qual s'anima als Estats membres a buscar mitjans per millorar la protecció dels petits productors d'aliments i minoristes contra les pràctiques deslleials dels seus socis comercials, de vegades molt més forts.

Abans que un producte alimentari arribi al consumidor, molts agents del mercat diferents (productors, transformadors, minoristes, etc.) de la cadena de subministrament alimentari augmenten la seva qualitat i valor. A causa de fenòmens com la major concentració del mercat, hi ha graus molt diferents de poder de negociació en les relacions entre els agents de la cadena de subministrament alimentari. Tot i que les diferències en el poder de negociació són comuns i legítimes en les relacions comercials, aquests desequilibris poden donar lloc a pràctiques comercials deslleials en alguns casos.

Elements principals

La Comunicació sobre les pràctiques comercials deslleials suggereix una sèrie de prioritats de les parts interessades per facilitar un marc eficaç de la UE contra aquestes pràctiques. No proposa mesures de reglamentació a escala de la UE, però anima els Estats membres a assegurar-se que apliquen les disposicions adequades contra les pràctiques comercials deslleials, tenint en compte les circumstàncies nacionals. Els suggeriments de la Comunicació es basen en tres pilars:

1. Suport a la Iniciativa de la Cadena de Subministrament voluntària: Els codis de conducta voluntaris són una pedra angular d'unes relacions comercials lleials i sostenibles. Per tant, la Comunicació anima els agents econòmics de la cadena de subministrament alimentari a sumar-se a la Iniciativa de la Cadena de Subministrament existent des de setembre de 2013 i a les seves plataformes nacionals. Així mateix, demana al grup de governança de la iniciativa que fomenti al màxim la participació de les pimes, que són les principals beneficiàries de la iniciativa.

2. Normes de la UE sobre els principis de bones pràctiques: Els Estats membres que ja aborden les pràctiques comercials deslleials a nivell nacional han adoptat diferents plantejaments al respecte. D'altra banda, alguns estats membres no han adoptat encara cap mesura concreta contra les pràctiques comercials deslleials. Per tal de fer front a les pràctiques comercials deslleials de forma eficaç a tota la UE i, en particular, en la seva dimensió transfronterera, convindria que hi hagués una interpretació comú de les normes que aborden les pràctiques comercials deslleials. En la Comunicació es suggereix que els principis de la Iniciativa de la Cadena de Subministrament alimentari podria servir de base per a una interpretació comuna de la normativa.

3. Millora de l'aplicació a escala nacional: Si la part més feble en una relació comercial depèn econòmicament de la seva contrapart més forta, pot abstenir-se sovint de defensar-se contra les pràctiques comercials deslleials mitjançant accions judicials o mecanismes de resolució extrajudicial de litigis per por a posar en perill o perdre la seva relació comercial. Per establir un factor de dissuasió creïble contra l'ús de pràctiques comercials deslleials, la Comunicació proposa l'aplicació de normes mínimes en tota la UE.

Dimarts, 15 de juliol de 2014/ Comissió Europea/ Unió Europea.
http://europa.eu/rapid/

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí