La IGP Llonganissa de Vic incrementa la seva producció durant el 2013

La IGP Llonganissa de Vic ha publicat les dades de producció corresponents a 2013, que evidencien un augment de la seva producció d’un 2,2%.

Dijous 24 juliol 2014 (fa 3 anys 11 mesos 26 dies)

Segons aquestes dades, al 2013 s’ha registrat un augment de les seves produccions d’un 2,2% respecte el 2012. Les vuit empreses que composen la IGP van fabricar un total de 237.200 peces, amb un pes total de 94.300 kg, dels quals uns 79.800 s’han distribuït dintre el mercat nacional i 11.000 a països de la Unió Europea.

L’exportació comença a jugar un paper important dintre de l’estratègia de promoció de la IGP Llonganissa de Vic. El 2012 es van exportar 13.800 kg de producte, mentre que el 2013 ha patit un lleu descens, quedant-se en 11.000 kg, xifra que representa una comercialització de l’11,7% dels quilos produïts.

Dimarts, 22 de juliol de 2014/ IGP Llonganissa de Vic/ Espanya.
http://www.llonganissadevic.cat

Última hora

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí