Nou informe sobre la vigilància i el control dels al·lèrgens alimentaris 2011-2012

En aquest segon document de la sèrie es recullen les activitats desenvolupades en el període 2011-2012.

Dimarts 23 setembre 2014 (fa 3 anys 9 mesos 24 dies)

Amb la finalitat d’assolir un nivell elevat de protecció de la salut de les persones que pateixen al·lèrgia i/o intoleràncies alimentàries la Directiva 2003/89/CE, transposada mitjançant Reial decret 2220/2004, va fer obligatòria la indicació, en la llista d’ingredients, d’una sèrie d’aliments i productes derivats que tenen la capacitat de desencadenar reaccions al·lèrgiques en persones vulnerables.

Aquesta mesura ha comportat el desenvolupament d’una sèrie d’activitats i programes de vigilància i control que es presenten en aquest document. Les noves exigències han comportat la realització d’activitats de divulgació i sensibilització dels operadors de les activitats alimentàries sobre aquest tipus de problemes per tal que els incloguin en els seus programes d’autocontrol i l'elaboració de tot un seguit de materials per promoure pràctiques correctes.

En aquest segon document de la sèrie, que recull les activitats desenvolupades en el període 2011-2012, es constata que durant el Programa de vigilància i control d’al·lèrgens alimentaris es van detectar:

  • Incompliments en el requisits específics d’etiquetatge d'al·lèrgens:

- Any 2011: 187 incompliments de 3.207 controls.
- Any 2012: 285 incompliments de 2.155 controls.

En general, els sectors que presenten més incompliments són els de menjars preparats, cereals i derivats, i carn i derivats.

  • Disconformitats en la determinació analítica d'aliments:

- Any 2011: 5 disconformitats de 172 determinacions analítiques (taxa de conformitat del 97,1%).
- Any 2012: 10 disconformitats de 101 determinacions analítiques (taxa de conformitat del 90,1%).

En concret, la carn i derivats van presentar l'any 2011 una taxa de conformitat del 98,1% (1 disconformitat de 54 determinacions analítiques) i el 2012 del 94,4% (3 disconformitats de 54 determinacions analítiques).

Dilluns, 8 de setembre de 2014/ ACSA/ Generalitat de Catalunya.
www.gencat.cat/salut/acsa

Última hora

Xile: augmenta el consum de carn24-set-2014 fa 3 anys 9 mesos 23 dies
Espanya: augmenta l'exportació de pernil de Terol22-set-2014 fa 3 anys 9 mesos 25 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí