Llegeix aquest article a:

Reunió de la Comissió Gestora del Sistema de Pesatge, Classificació i Marcatge de les Canals Porcines

El passat divendres va tenir lloc a Lleida la reunió de la Comissió Gestora del Sistema de Pesatge, Classificació i Marcatge de les Canals Porcines (SIPCAP), que aplega paritàriament representants de la producció i de la transformació, a més del Departament i de l’IRTA.

Dilluns 19 gener 2015 (fa 3 anys 6 mesos 1 dies)

El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Miquel Molins, va presidir el passat divendres, a Lleida, la reunió de la Comissió Gestora del Sistema de Pesatge, Classificació i Marcatge de les Canals Porcines (SIPCAP), que aplega paritàriament representants de la producció i de la transformació, a més del Departament i de l’IRTA.

La reunió es va obrir amb la presentació dels controls en relació a la classificació de les canals porcines que s’efectuen en el marc del pla de controls de la classificació de canals que es duu a terme als escorxadors. Així, destaca que el total d’escorxadors sotmesos a l’obligatorietat d’aplicar el SIPCAP (17) concentren la pràctica totalitat dels sacrificis de porcs a Catalunya, arribant al 97,9%, que suposa un total de 18 milions de porcs l’any; 8 d’aquests 17 escorxadors sacrifiquen més de 20.000 porcs la setmana de mitjana anual i representen el 75% del sacrifici de porcí català.

Reunio_SIPCAPUn total de 13 inspectors, que es dediquen al seguiment i aplicació dels plans de control de classificació, han rebut en aquests darrers anys una formació més específica que ara els permet un coneixement molt elevat del tema. A més per reforçar els controls en relació a la comunicació que els escorxadors han d’efectuar, l’any 2014 es van intensificar alguns dels criteris que apliquen els inspectors, tant en la comprovació visual com en la registral.

D’altra banda, la reunió també va servir per a traslladar al sector la proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DAAM en relació a la modificació del Decret 85/2010, de 29 de juny, sobre pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines; una proposta que es basa, principalment, en tres aspectes: una adaptació i actualització de la normativa catalana respecte de la comunitària, l’establiment de la forma de captació de les dades, i la seguretat del seu tractament.

El debat va permetre un avanç significatiu en l’entesa de les parts representades en la Comissió, que van coincidir en què el tractament de la base de dades del SIPCAP ha de servir a projectar en el futur una plataforma o registre de dades amb un abast molt superior a l’estrictament relatiu a la classificació i pesatge de les canals porcines, és a dir, un sistema que permeti integrar totes les dades d’interès per a la presa de decisions per part del sector (sanitat, benestar animal, seguretat alimentària, etcètera).

El proper 5 de febrer tindrà lloc una nova reunió per tal de començar a definir l’abast de les dades que s’han d’integrar en la base de dades del SIPCAP i els detalls de la modificació de l’esmentat Decret.

Divendres, 16 de gener de 2015/ DAAM/ Generalitat de Catalunya.
www.premsa.gencat.cat

Última hora

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí