Llegeix aquest article a:

Unió Europea: es preveu un augment lent en la producció de carn de porc

Segons l'informe de Perspectives Agrícoles a Curt Termini de la Comissió, després de dos anys d'escassetat d'oferta, s'espera que la producció de carn de la UE creixi de nou.

Dijous 10 juliol 2014 (fa 4 anys 7 dies)

Les perspectives per al 2014 indiquen una collita de cereals a la UE superior a la mitjana per segon any consecutiu (i un nivell rècord de les exportacions de cereals per a la campanya comercial 2013/14), d'acord amb l'informe de perspectives agrícoles a mig termini que acaba de publicar la Comissió Europea. En relació amb la carn, després de dos anys d'escassetat de l'oferta, s'espera que la producció de carn de la UE creixi de nou. La recuperació econòmica moderada a la UE planteja la possibilitat d'un major consum de carn, però les exportacions és probable que disminueixin, sent la carn de porc i aus de corral els sectors més afectats, arran de la creixent incertesa en alguns dels socis comercials més importants.

Perspectives per als cereals

Xifres consolidades per 2013/14 confirmen una collita de cereals superior a la mitjana de 302 milions de tones, amb un nivell rècord de les exportacions de 42 milions de tones. S'espera que la relació entre les existències i el seu ús es recuperi només parcialment del 10 al 12%. S'espera que la nova collita per al període 2014/15 sigui superior a la mitjana per segon any consecutiu i arribi als 303 milions de tones.

La producció de carn de porc augmenta lentament

Arran de la introducció obligatòria de les normes de benestar per a les truges gestants en desembre de 2013, durant l'any passat el nombre de reproductores ser un 1,6% inferior al de 2012, amb 15,2 milions de caps. Els descensos a Alemanya (-3%), França (-3,1%), Polònia (-5,6%) i Itàlia (-5%) van ser parcialment compensats per l'augment dels Països Baixos (1,3 %) i Dinamarca (2,4%). La implementació d'allotjaments en grup per a les truges i els pocs guanys dels últims anys s'han traduït en una disminució en el nombre de garrins que entren en producció, amb un registre d'elevats preus per a aquests a inicis d'any, aconseguint un màxim de 54 euros/cap a l'abril (9% per sobre de la mitjana de 2012-13).

Incertesa al mercat

Bielorússia i Rússia van tancar les seves fronteres a l'entrada de carn de porc procedent de la UE després de l'aparició de casos de pesta porcina africana en alguns estats membres. En aquest context, es preveu que la producció de carn de porc en 2014 augmenti només lleugerament en un 0,2%, amb una major oferta a Dinamarca i els Països Baixos que s'espera que compensi la caiguda potencial a França, Alemanya i Espanya. Si les condicions de mercat milloressin l'any vinent, la producció podria recuperar-se a un ritme lleugerament més gran en 2015 (0,8%).

Durant els primers quatre mesos de l'any, els enviaments a Rússia van disminuir un 80% en comparació amb l'any passat; però, la forta demanda asiàtica ha limitat la disminució de les exportacions totals de la UE al 16%. La reducció en l'oferta dels Estats Units el 2014 arran del brot de diarrea epidèmica porcina ha contribuït a l'augment de la demanda de carn de porcí de la UE per part dels mercats asiàtics (Xina, Japó, Corea del Sud, Hong Kong, Singapur o Filipines). No obstant això, atès que els volums russos representen un terç de les exportacions totals de la UE, no s'espera que la forta demanda d'Àsia pugui compensar plenament la forta caiguda de les exportacions cap a Rússia. S'espera que les exportacions anuals caiguin per primera vegada des de fa anys (-7% en comparació amb 2013). Donada la incertesa relacionada amb l'evolució del comerç amb Rússia, es preveu que les exportacions de carn de porcí de la UE es recuperin només de forma marginal en 2015. Sense un acord amb Rússia sobre el sistema de regionalització aplicat per la UE, les exportacions de carn de porc de la UE podrien veure encara més afectades.

Actualment, hi ha una demanda de carn de porc relativament bona a la UE amb els preus un 5% per sota de la mitjana de 2012-13 a 164 euros/100 kg; per tant és probable que el consum durant aquest any 2014 es recuperi lleugerament en comparació amb el baix consum el 2013 (31 kg/càpita) per finalment arribar als 31,4 kg per càpita el 2015.

Exportacions de despulles de porc

Al voltant d'1 milió de tones de despulles s'exporten a destinacions fora de la UE, amb cinc països de la UE representant més del 80% de les exportacions totals de despulles (Països Baixos, Espanya, Alemanya, Dinamarca i França). Una part cada vegada més gran va a la Xina incloent Hong Kong: al voltant del 40% el 2005 a gairebé el 70% el 2013 mentre que la participació de Rússia és cada vegada menor (del 35% al 10% en el mateix període).

Dilluns, 7 de juliol de 2014/ EC-Directorate General for Agriculture and Rural Development/ Unió Europea.
http://ec.europa.eu/agriculture

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí