Llegeix aquest article a:

Unió Europea: modificació de les normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines a la carn.

El DOUE ha publicat el Reglament d'Execució (UE) 1114/2014 de la Comissió, de 21 d'octubre de 2014, que modifica el Reglament (CE) 2075/2005, pel qual s'estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines a la carn.

Dimecres 22 octubre 2014 (fa 3 anys 8 mesos 28 dies)

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament d'Execució (UE) 1114/2014 de la Comissió, de 21 d'octubre de 2014, que modifica el Reglament (CE) 2075/2005, pel qual s'estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines a la carn.

Un dels principals canvis afecta a l'article 2, que tracta de la presa de mostres de les canals.

  • En cas de les canals de porcs domèstics, s'especifica que s'analitzaran, per detectar triquines, totes les canals de truges reproductores i verros, o almenys el 10% de les canals obtigudes d'explotacions reconegudes oficialment com a complidores de les condicions controlades d'estabulació. No obstant, s'analitzaran sistemàticament totes les canals procedents d'explotacions que no comptim amb aquest reconeixement oficial.
  • En el cas de canals de cavall, senglars o altres espècies animals de cria o silvestres es manté l'anàlisi sistemàtica en escorxadors o establiments de manipulació de carn de caça.
  • També es mantenen les condicions dels procediments que es poden dur a terme durant l'espera dels resultats de l'anàlisi de triquines.

També queda modificat l'article 13 sobre els requisits sanitaris d'importació, similars als exigits a la UE pel que fa a les anàlisis per a la detecció de triquines, i l'article 15 sobre documentació.

Aquest nou Reglament entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOUE.

Dimecres, 22 d'octubre de 2014/ DOUE/ Unió Europea.
http://eur-lex.europa.eu

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí