Llegeix aquest article a:

Unió Europea: nou certificat veterinari amb requisits per a la detecció de Trichinella

La Decisió 2014/759/UE modifica l'annex III de la Decisió 2007/777/CE pel que fa als requisits zoosanitaris per a la detecció de Trichinella en el model de certificat veterinari per a les importacions a la Unió de determinats productes a base de carn de porc.

Dijous 6 novembre 2014 (fa 3 anys 8 mesos 14 dies)

La Comissió Europea acaba de publicar la Decisió 2014/759/UE per la qual es modifica l'annex III de la Decisió 2007/777/CE pel que fa als requisits zoosanitaris per a la detecció de Trichinella en el model de certificat veterinari per a les importacions en la Unió de determinats productes a força de carn derivada d'animals domèstics de l'espècie porcina.

Tenint en compte la recent publicació del Reglament (UE) Nº 216/2014 que modifica el Reglament (CE) Nº 2075/2005, concedint excepcions al que disposa sobre les anàlisis per presència de triquines que han de dur-se a terme en el moment del sacrifici en les explotacions respecte de les quals s'hagi reconegut oficialment que compleixen condicions controlades d'estabulació i establint, a més, que una explotació en la qual es crien porcs domèstics només pot obtenir el reconeixement oficial de que compleix les condicions controlades d'estabulació si, entre d'altres coses, l'explotador de l'empresa alimentària introdueix nous porcs domèstics en la seva explotació únicament si procedeixen d'altres explotacions on tenen lloc les condicions controlades d'estabulació i també estiguin reconegudest oficialment, escau, doncs, modificar el model de certificat sanitari i zoosanitari que figura en l'annex III de la Decisió 2007/777/CE.

Es concedeix un període transitori per adaptar-se al nou certificat que expira el pròxim 31 de març de 2015.

pdf Decisió 2014/759/UE

Divendres, 31 d'octubre de 2014/ DOUE/ Unió Europea.
http://eur-lex.europa.eu

Última hora

Bielorússia duplica la quota d'importació de carn07-nov-2014 fa 3 anys 8 mesos 13 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí