Llegeix aquest article a:

UE: nova normativa per a determinades despulles d'animals destinats al consum humà

Es permet el transport a un altre establiment de potes d'ungulats sense escorxar, escaldar ni depilar.

Dijous 30 octubre 2014 (fa 3 anys 8 mesos 22 dies)

La Comissió Europea ha publicat el Reglament (UE) 1137/2014 mitjançant el qual es modifica l'annex III del Reglament (CE) Nº 853/2004 pel que fa a la manipulació de determinades despulles d'animals destinats al consum humà.

El Reglament (CE) 853/2004 imposa als operadors d'empreses alimentàries a garantir el compliment de requisits específics per a la transformació ulterior de despulles com els estómacs de remugants i les potes d'ungulats. Entre d'altres aspectes, abans del seu transport a un altre establiment, les potes d'ungulats destinades a una transformació ulterior han de ser escorxades o escaldades i depilades, i els estómacs de remugants, escaldats o rentats a l'escorxador. Els equips necessaris per dur a terme aquestes tasques requereixen una inversió quantiosa i és per això que els escorxadors de mida petita i mitjana especialment no poden manipular les potes destinades al consum humà d'una manera rendible.

Els requisits per a la manipulació de les despulles que estableix aquest Reglament, especialment les condicions de temperatura durant l'emmagatzematge i el transport, garanteixen que aquests productes es puguin manipular i transportar amb seguretat a un establiment fora de l'escorxador, on es reben procedents de diferents escorxadors i es puguin aprofitar. Per tant, és convenient que l'autoritat competent permeti el transport a un altre establiment de potes d'ungulats sense escorxar, escaldar ni depilar.

Procedeix, per tant, modificar l'annex III del Reglament (CE) 853/2004, amb la substitució del punt 18 del capítol IV de la secció I pel text següent:

«18. Quan es destinin a una transformació ulterior:

a) els estómacs han de ser escaldats o rentats; no obstant això, si es tracta d'estómacs de remugants joves destinats a la producció de quall, només cal buidar els estómacs;

b) els intestins hauran de ser buidats i rentats;

c) els caps i potes han de ser escorxats o escaldats i depilats; no obstant això, quan l'autoritat competent ho autoritzi, es poden transportar potes visiblement netes a un establiment autoritzat per a la transformació ulterior en aliments, on es sotmetran a l'escorxat, escaldat i depilat.»

Dimarts, 28 d'octubre de 2014/ DOUE/ Unió Europea.
http://eur-lex.europa.eu/

Última hora

El que menja el món29-oct-2014 fa 3 anys 8 mesos 23 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí