Llegeix aquest article a:

Unió Europea: actualització de la llista d'additius alimentaris en preparats de carn

El Reglament (UE) 601/2014 modifica l’annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell en allò que fa referència a les categories de carns i a la utilització d’additius alimentaris en preparats de carn.

Dilluns 23 juny 2014 (fa 4 anys 27 dies)

En el Diari Oficial de la Unió Europea núm. 166 de 5 de juny de 2014, s’ha publicat el Reglament (UE) 601/2014 de la Comissió, de 4 de juny de 2014, pel qual es modifica l’annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell en allò que fa referència a les categories de carns i a la utilització d’additius alimentaris en preparats de carn.

El Reglament (CE) 1333/2008 estableix al seu annex II la llista d'additius alimentaris de la Unió autoritzats per ser utilitzats en aliments, així com les condicions de la seva utilització. Aquesta llista inclou els additius alimentaris atenent les categories d'aliments a què poden afegir-se.

Amb el nou Reglament (UE) 601/2014 es modifica la classificació de la categoria d’aliment "Carn", per adaptar els termes "carn fresca", "preparats de carn" i "productes carnis" a la definició el Reglament (CE) 853/2004 i s’inclouen noves condicions d’ús d’additius alimentaris en preparats de carn.

Els preparats de carn es defineixen, d’acord amb el Reglament (CE) 853/2004, com la carn fresca, inclosa la carn que ha estat trossejada, a la qual s'han afegit productes alimentosos, condiments o additius, o que ha estat sotmesa a transformacions amb les quals no n'hi ha prou per alterar l'estructura interna de la fibra muscular, ni per tant, per eliminar les característiques de la carn fresca, podent ser productes transformats o sense transformar. Tanmateix, si després de la transformació s'eliminen totalment les característiques de la carn fresca, ja no podria considerar-se un preparat de carn, sinó que es trobaria dins de la definició de «productes carnis» contemplada en el punt 7.1 del Reglament.

Divendres, 6 de juny de 2014/ ACSA/ Catalunya
www.gencat.cat/salut/acsa

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí