Llegeix aquest article a:

Unió Europea: bones perspectives per a la producció de carn

D'acord amb l'informe sobre "Perspectives dels mercats agrícoles de la UE 2014-2024", s'espera que la producció de carn de la UE augmenti fins arribar a les 44,9 de tones.

Dimecres 10 desembre 2014 (fa 3 anys 7 mesos 7 dies)

D'acord amb l'informe sobre "Perspectives dels mercats agrícoles de la UE 2014-2024", s'espera que la producció de carn de la UE augmenti fins arribar a les 44,9 de tones, impulsada principalment pel creixement sostingut de la carn d'aus de corral. L'augment de la població i el fort creixement econòmic en els països en desenvolupament (encara que més lent que en la dècada anterior) possibilitaran una major demanda mundial de carn i afavoriran l'augment de les exportacions de carn de la UE.

  • Després de dos anys de forta baixada, s'espera que la producció de carn de vedella de la UE es recuperi en 2014-15 a causa de l'augment de la cabanya lletera (a la UE, al voltant de dos terços de la producció de carn prové de vaques lleteres). No obstant això, es preveu que la producció reprengui la seva històrica tendència a la baixa, per arribar a un nivell de 7,6 milions de tones el 2024, lleugerament per sota de la de 2014.
  • Per a la carn d'oví i cabrum es preveu que tant la producció com el consum, en fase decreixent, quedin estabilitzats al nivell actual, gràcies a la millora de la rendibilitat.
  • S'espera que la producció de carn de porc es recuperi el 2015 després de tres anys de reducció de l'oferta deguda principalment als ajustos relacionats amb les noves normes de benestar animal i que augmentin en un 2% el 2024 en comparació amb 2014. En un context de disminució lenta del consum intern, es preveu que les exportacions europees de carn de porc creixin de forma constant gràcies a una major demanda mundial i a la competitivitat del sector porcí europeu.
  • La carn d'aus de corral és l'única carn per a la qual s'espera que la producció i el consum augmentin significativament (en un 7% el 2024 en comparació amb 2014). La carn d'au està gaudint d'una sèrie d'avantatges comparatius respecte a altres carns, incloses la assequibilitat del seu preu, la comoditat, la seva imatge saludable, uns menors costos de producció, menor temps de criança i menors necessitats d'inversió.

Divendres, 5 de desembre de 2014/ EC - Agriculture and Rural Development/ Unió Europea.
http://ec.europa.eu

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí