Llegeix aquest article a:

Unió Europea: informe anual del RASFF 2013

De les 3.205 notificacions originals transmeses al RASFF el 2013, la gran majoria (2.710, 84,6%) eren relatives a aliments, 272 a pinsos (8,5%) i 223 notificacions a materials en contacte amb aliments (6,9% ).

Divendres 20 juny 2014 (fa 4 anys 27 dies)

A més de la seva funció principal d'assegurar la innocuïtat dels aliments, des de la seva creació fa 35 anys, l'informe anual per al 2013 del RASFF (Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos) demostra que aquest sistema és una eina crucial per rastrejar i retirar els productes fraudulents.

Segons l'últim informe anual presentat, que cobreix el període de 2013, es van transmetre un total de 3.205 notificacions a través del RASFF, de les quals 596 van ser classificades com un avís, 442 com informació per al seguiment, 705 com informació per a l'atenció i 1.462 com notificacions de rebuig en frontera. Aquestes notificacions originals van donar lloc a 5.158 notificacions de seguiment, el que representa de mitjana al voltant de 1,6 seguiments per notificació original. El seguiment de les notificacions pot conduir a una sèrie d'accions com ara: recollida, retirada, confiscació i destrucció dels productes alimentaris. El nombre total de notificacions transmeses a través del RASFF el 2013 en comparació amb 2012 es va reduir en un 9%.

Alguns dels aspectes més notables van ser els brots transmesos pels aliments a causa de la presència del virus de l'hepatitis A en barreges de baies i maduixes, les reaccions adverses causades pels suplements alimentaris amb ingredients potencialment perillosos, E. coli productora de shigatoxina (STEC) en la carn i els residus de plaguicides en els productes vegetals.

De les 3.205 notificacions originals transmeses al RASFF el 2013, la gran majoria (2.710, 84,6%) eren relatives a aliments, 272 a pinsos (8,5%) i 223 notificacions a materials en contacte amb aliments (6,9%).

Divendres, 13 de juny de 2014/ CE/ Unió Europea.
http://europa.eu/rapid

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags

Última hora

Butlletí de notícies sobre el sector carni porcí

No estàs subscrit a la llista

15-des-201707-des-201701-des-201724-nov-2017

Accedeix i apunta't a la llista

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí